Ένα ψηφοδέλτιο για όλες τις παρατάξεις στις δημοτικές εκλογές;

Εκλογές

Εκλογές

Φήμες ότι θα παραταθούν οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές η ότι θα έχουμε τριπλές εκλογές, όπως δημοσιεύματα αναφέρουν το 2014,δεν επιβεβαιώνονται.

Αυτό όμως που έχει πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί είναι ότι το εκλογικό σύστημα για τις δημοτικές εκλογές θα αλλάξει.

Υπάρχει και έχει δημοσιευτεί στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με την οποία προτείνει την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών, με κατάργηση του θεσμού των δημοτικών παρατάξεων.

Οι εκλογές, εισηγείται ο υπουργός, θα πρέπει να γίνονται με ξεχωριστό κοινό ψηφοδέλτιο για τον δήμαρχο και χωριστό επίσης κοινό ψηφοδέλτιο για τους δημοτικούς συμβούλους.

Από το παραπάνω συνάγεται ότι ο δήμαρχος θα εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία και αν αυτό δεν γίνει δυνατόν την πρώτη Κυριακή, θα υπάρχει επαναληπτική την επόμενη ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται την πρώτη Κυριακή με σειρά προτεραιότητας από το κοινό ψηφοδέλτιο που είναι το ίδιο σε όλη την έκταση του Δήμου.

Συγχρόνως αν γίνει αποδεκτή η πρόταση Στυλιανιδη ο Νόμος του Καλλικράτη, κατά την άποψη μου, θα πρέπει να διορθωθεί και να συμπληρωθεί από ορισμένες διατάξεις που θα αποσαφηνίζουν την λειτουργία του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου.