Για να μη πούμε το νερό νεράκι

Διακοπή νερού

Διακοπή νερού

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πάνω από 1.000.000 Ευρωπαίοι έχουν υπογράψει το αίτημα για αναγνώριση των υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης ως ανθρώπινο δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Η εκστρατεία “ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ,ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ” έχει γίνει περισσότερη επίκαιρη από ποτέ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά πρότεινε σχέδιο νομοθεσίας, ώστε οι τοπικές ή περιφερειακές διοικήσεις να ανοίξουν την αγορά υπηρεσιών ύδρευσης στον ανταγωνισμό. Κάτι τέτοιο θα άνοιγε την πόρτα σε κερδοσκοπικές Πολυεθνικές Εταιρείες ώστε να αναλάβουν τις υπηρεσίες ύδρευσης σε όλη την Ευρώπη.

Ξεχνά όμως ότι για τη ζωή το νερό είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος που πρέπει να διαφυλαχθεί. ως δημόσιο αγαθό και να μην ανοίξει για τον ανταγωνισμό.

Παρόλο που στην χωρά μας έχει δρομολογηθεί η ιδιωτικοποίηση των Ε.Υ.Δ.Α.Π. – Ε.Υ.Α.Θ η προσπάθεια του ΚΕ.Π.ΚΑ, με το να προτρέπει τους πολίτες της Ελλάδας να υπογράψουν και να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή αυτή Πρωτοβουλία Πολιτών αποβλέπει στο να αντιμετωπιστεί το νερό ως δημόσιο αγαθό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. καταργώντας έτσι δεσμεύσεις λόγω μνημονίων

email