Κεφαλλονίτικος Κομήτης

Το γεγονός που τρομοκράτησε τους Έλληνες το 1910 ήταν η προαγγελία της εμφανίσεως κομήτη , ο δε Γ.Μολφέτας στην εφημερίδα “ζιζάνιο” της 13-2-1910 σατιρίζει  το γεγονός με τους παρακάτω στοίχους.

 ***

Κι εγώ για την καταστροφή

που προφητευόμουν οι σοφοί

από τα τώρα κλαίω,

άλλα και συλλογιζομαι

και με το νου μου λέω,

πως είναι σαν παράξενο

τέτοια κοτζα μου πλάση

που παιδευώτουν ο θεός

καιρούς για να τη φκιάση

άνευ αίτιας να ανεχθεί

ο άναρχος πρεσβύτης

να του την κάμει θάλασσα

ένας ….. παληοκομήτης?

 ***

Πηγή άρθρου: xpollato.blogspot.gr