Ο Κεφαλονίτης… για την αύξηση του ΦΠΑ!

Ταμειακή μηχανή

Ταμειακή μηχανή

..σιόρ πρίμομινίστρο

σου αβερτίρω αφέντη μου απόστο, τόμου εξεκινήσαμε ανώρος σταματίνα τση φάμπρικες με τσου ΦΠΑδες του ταμειακώνε, έχω ακούσει δέκα παπόρα κατάρες για τση αφεντιός σου, του γκουβέρνου κι εφκειού που σε πέταγε.

…πέραν τούτου σιόρο μου, ευκειό που στιμάρω περί τση φαμόζας ιδέας του γκουβέρνου σου, που διάλε παρ’ κι εσέ και δαύτο, είναι που τόμου κι εισπράξει η αφεντιά σου ένα τάλλαρο ΦΠΑ περισσότερόνε, εμένα να με χέσεις κόντε μου.

…αγλοιά σιόρο μου μη σε πάρουνε με τσι μαρόκες κι εγώ μήτε σε ξέρω μήτε σε είγδα πούπετα.

…καπίς;