Το λάθος του ΔΝΤ στον πολλαπλασιαστή – Mια ερμηνεία

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Θέμα έχει προκύψει από το λάθος του ΔΝΤ να προσδιορίσει επακριβώς το μέγεθος του «πολλαπλασιαστή».

Τι είναι όμως κατ αρχήν αυτός ο «πολλαπλασιαστής»;

Ονομάζουμε έτσι, για την ακρίβεια «πολλαπλασιαστή δημοσιονομικής πολιτικής» ή «πολλαπλασιαστή κρατικών δαπανών», τον αριθμό εκείνο με τον οποίο πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την αύξηση (ή τη μείωση) των κρατικών δαπανών, έστω x, για να πάρουμε την αντίστοιχη αύξηση (ή μείωση) του ΑΕΠ ισορροπίας.

Ο πολλαπλασιαστής λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από τον λόγο δQ0/x.

Για να τον υπολογίσουμε ξεκινάμε από τη σχέση

δQ0/x = 1/[1 – tan(45o-φ)], (1΄)

από όπου μετά τις σχετικές πράξεις προκύπτει για τον πολλαπλασιαστή ότι

δQ0/x = (1 + tanφ)/2tanφ. (2΄)

Για να βρούμε πόσο αυτός μεταβάλλεται, ξεκινάμε από την προφανή σχέση φ<45ο, το οποίο μεταφράζεται tanφ<1, από το οποίο προκύπτει 2tanφ < 1+tanφ , και βλέπουμε ότι η σχέση (2΄) μας δίδει δQ0/x > 1 . (3΄)

Αρκεί μόνο να λεχθεί ότι οι του ΔΝΤ είχαν προβλέψει αρχικά δQ0/x = 0,5 !

Γι αυτό και η οικονομία μας κινείται πτωτικά και η μόνη λύση για να βγούμε από την κρίση είναι να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, όπως αύξηση μισθών και συντάξεων καθώς και μείωση της φορολογίας με σκοπό την άμεση αύξηση της κατανάλωσης,

email