Β.Αλυσανδράτου: Νιώθω την ανάγκη για ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους

Συνταξιοδότηση Β.Αλυσανδράτου

Συνταξιοδότηση Β.Αλυσανδράτου

Αναμφισβήτητα η συνταξιοδότηση αποτελεί σταθμό-ορόσημο στη ζωή κάθε ανθρώπου με συνακόλουθα ανάμικτα συναισθήματα, αφ΄ ενός γιατί επιφέρει ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές οικονομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής φύσεως στον συνταξιοδοτούμενο και αφ΄ ετέρου προσδίδοντας ικανοποίηση για την κατάκτηση του επερχόμενου « ηλικιακού γήρατος».

Σε αυτή την θέση, τύχη αγαθή με αξίωσε να βρεθώ πρόσφατα με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής μου έπειτα από 30 σχεδόν χρόνια ενεργούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα και την Αυτοδιοίκηση.

Γυρίζοντας πλέον μία από τις πυκνογραμμένες σελίδες της ζωής μου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα:

Τους μέχρι πρόσφατα προϊσταμένους μου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.  Σπυρίδωνα Σπύρου και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήριο Κουρή με τους οποίους κλήθηκα να συνεργαστώ την τελευταία και ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο μετάβασης από την Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης.

Δεν μου επιτρέπεται δε να μην αναφέρω την αμέριστη εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν αναφορικά  και με τον ορισμό μου ως υπόλογο-διαχειριστή στην Οικονομική  Υπηρεσία του Φορέα και ειδικότερα την αποστασιοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήριο Κουρή από οποιαδήποτε σκέψη ή ενέργεια παρέμβασης στην υπηρεσιακή αντιμετώπιση των  θεμάτων  που χειρίστηκα, τα περισσότερα από τα οποία χαρακτηρίζονταν από υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας και κρισιμότητας, με αποτέλεσμα να δύναμαι να εκτελώ τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα χωρίς ουδέποτε να υπερβεί τις εκ του Νόμου σαφείς και ρητές αρμοδιότητές του.

Όλους τους διατελέσαντες Νομάρχες Κεφαλληνίας & Ιθάκης, διορισμένους και αιρετούς και όλους τους εκάστοτε προϊσταμένους μου, πλάι στους οποίους διδάχθηκα και βημάτισα στα  πολύπλοκα πολλές φορές μονοπάτια της Δημόσιας Διοίκησης.

Τους ελάχιστους, από όλους τους κατά καιρούς υφισταμένους μου υπαλλήλους, με τους οποίους συνεργάστηκα στενά τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές δύσκολες και περίπλοκες υποθέσεις έξω από την υπηρεσιακή καθημερινότητα επιδεικνύοντας υπηρεσιακό ζήλο πέραν του συνηθισμένου, παρέχοντάς μου έτσι πολύτιμη στήριξη και βοήθεια.

Όλους τους συναδέλφους, υφισταμένους μου και μη, που επί δεκαετίες συνυπηρετήσαμε και συνεργαστήκαμε προασπιζόμενοι από κοινού το Δημόσιο Συμφέρον και στοχεύοντας πάντοτε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όλους τους υπαλλήλους άλλων Υπηρεσιών ή πολίτες που έτυχε να συνεργαστώ μαζί τους ή να εξυπηρετήσω υπηρεσιακά όλα αυτά τα χρόνια στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μου.

Παράλληλα , θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσω μια αληθινή και ειλικρινή συγγνώμη σε όσους ίσως έτυχε να ερμηνεύσουν την συμπεριφορά μου απέναντί τους ως προσβλητική ή μειωτική, καθώς πολλές φορές ο φόρτος εργασίας και η προκαλούμενη ένταση λειτουργούν εις βάρος των κανόνων καλής συμπεριφοράς, δηλώνοντας απερίφραστα πως ουδεμία τέτοια πρόθεση δεν υπήρχε εκ μέρους μου.

Υπαγόμενη πλέον καθ΄ ολοκληρίαν σε καθεστώς ιδιωτικού  βίου για το όποιο υπόλοιπο διάστημα ήθελε να μου χαριστεί, θα ανακαλώ στη μνήμη μου τις εμπειρίες και τα διδάγματα της πολύχρονης και καθ’ όλα ενδιαφέρουσας υπαλληλικής μου ζωής «γηράσκουσα αεί διδασκόμενη»,πιστεύοντας ότι ευδοκίμως τερμάτισα αυτήν, υπηρετώντας με ανιδιοτέλεια και περισσή φροντίδα από όποια θέση βρέθηκα τόσο την Υπηρεσία μου όσο και την ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κεφαλονιά συνεχίζοντας να έχω στο πλάι μου την οικογένεια  μου, μόνιμους συμπαραστάτες στη ζωή μου, τους οποίους και ευχαριστώ περισσότερο από όλους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

email