Ανακοίνωση της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για την Κεφαλονιά

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Η Δ.Ε., κατά τη Συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2014, αφού εκτίμησε την κατάσταση που επικρατεί στην Κεφαλονιά, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις και των τριών Τμημάτων του Ιδρύματος στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι, μετά από έλεγχο των αρμόδιων μηχανικών, κρίθηκαν με γραπτή βεβαίωση απολύτως κατάλληλες για εγκατάσταση του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και για την διδασκαλία των φοιτητών.

2. Τα Τμήματα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι και το Ληξούρι αρχίζουν να επαναλειτουργούν σταδιακά. Οι φοιτητές μας, τα σπίτια των οποίων έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα, καλούνται να το δηλώσουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τους από 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2014, προκειμένου να τους παρασχεθεί δυνατότητα διαμονής σε κατάλληλα καταλύματα.

3. Οι προγραμματισμένες εξετάσεις του Φεβρουαρίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αναβάλλονται για τον Ιούνιο 2014. Για τους φοιτητές των Τμημάτων της Κεφαλονιάς θα υπάρξει πλήρης αναπλήρωση της εξεταστικής περιόδου, αφού προηγουμένως παρασχεθούν στους φοιτητές μας οι απαραίτητες διευκολύνσεις για πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση κ.ά.

4. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν κανονικά τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και καλούνται οι φοιτητές μας να τα παρακολουθήσουν απρόσκοπτα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας

email