Υδοστρόβιλος μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου

Υδοστρόβιλος πριν λίγο μεταξύ Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με φωτογραφίες αναγνώστη μας τραβηγμένες από τα Ποριαράτα

Ανεμοστρόβιλος μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου

Ανεμοστρόβιλος μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου

Ανεμοστρόβιλος μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου

Ανεμοστρόβιλος μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου

Ανεμοστρόβιλος μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου

email