Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση έργου οδικής ασφάλειας στην Ιθάκη

Επαρχιακός δρόμος

Επαρχιακός δρόμος

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με  ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων μέχρι τις 17/8/2012.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2671360563 , FAX  επικοινωνίας  2671024633 (αρμόδιος  υπάλληλος  Ν. Δραγώνα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/08/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team