Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με αποζημιώσεις Δημοτικών συμβούλων

Δημαρχείο Κεφαλονιάς

Δημαρχείο Κεφαλονιάς

Σε ότι αφορά «δημοσιεύματα» που αναφέρουν ότι «Το κόστος από την αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ,της οικον. Επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι 137.465,55 ευρώ το χρόνο», θα θέλαμε να επισημάνουμε το εξής:

Με βάση το Νόμο 4093/2012 έχει καταργηθεί η αποζημίωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου, οικονομικών επιτροπών, επιτροπών ποιότητας ζωής καθώς και διοικητικών επιτροπών.

Επομένως τα όσα αναγράφονται στο «δημοσίευμα» ευρίσκονται και μόνο στην φαντασία των «αρθρογράφων».

Συνιστούμε στους κάθε λογής «αναλυτές» και «αρθρογράφους» πριν προβούν σε οποιοδήποτε «πόνημα» να συμβουλεύονται τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να μην εκτίθενται.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

email