Από Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τα εποχιακά επιδόματα

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

Η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων ειδικού εποχικού επιδόματος του ΟΑΕΔ  μέσω Κ.Ε.Π. θα ξεκινήσει στις 1/10/2012 και θα λήξει στις 30/11/2012.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο την αίτησή τους μέσω Κ.Ε.Π. και εντός πέντε (5) ημερών να προσέρχονται στον ΟΑΕΔ για υποβολή δικαιολογητικών.

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν Αστυνομική Ταυτότητα (ή άδεια διαμονής σε ισχύ και διαβατήριο οι αλλοδαποί).

email