Απογραφή Δικαιούχων Διατροφικού Επιδόματος – Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων

Μεταμόσχευση

Μεταμόσχευση

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων να προσέλθουν στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Μομφεράτου 30  στο Αργοστόλι, από 01-06-2016 έως 30-06-2016, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή Ιουνίου 2016.

Όσοι εκ των δικαιούχων αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία μας μπορούν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής τους στην οποία θα δηλώνουν τα εξής:

1) Δεν λαμβάνω το Διατροφικό Επίδομα από άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα

2) Ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι…..

3) Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω την Υπηρεσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ