Απολύονται 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου, χαμηλών προσόντων, που υπηρετούν σε θέσεις Διοικητικού στο στενό Δημόσιο και προσελήφθησαν εκτός ΑΣΕΠ, είναι οι πρώτοι που θα δουν την πόρτα της εξόδου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου για τη διαθεσιμότητα.

Συγκεκριμένα καταργούνται άμεσα, ανεξαρτήτως αξιολόγησης, οι οργανικές θέσεις και τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Διοικητικού, Διοικητικού- Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, που είχαν προσληφθεί εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.

Οι διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία με τις θέσεις που καταργούνται εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευση του νόμου. Προϋπόθεση για να τεθεί σε διαθεσιμότητα το προσωπικό είναι να μην υπηρετούν λιγότεροι από 10 ανά φορέα και όσοι τεθούν να είναι λιγότεροι από το 30% των υπαλλήλων του φορέα συνολικά. Της ρύθμισης εξαιρούνται οι υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, σε διαθεσιμότητα για ένα έτος -και εν συνεχεία σε απόλυση- οδηγούνται υπάλληλοι του στενού δημόσιου τομέα, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και περιορισμού των δομών του Δημοσίου. Θα λαμβάνουν για ένα χρόνο το 75% του βασικού μισθού και είναι υποχρεωμένοι ενόσω βρίσκονται σε διαθεσιμότητα να μετακινούνται σε υπηρεσίες στις οποίες υπάρχουν κενά, ή να χρησιμοποιούνται ως προσωπικό ορισμένου χρόνου όπου υπάρχουν προσωρινές ανάγκες. Σε περίπτωση άρνησης απολύονται αυτομάτως. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά μέχρι το τέλος του 2013 θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 27.000 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 2.000 μέχρι το τέλος του έτους.

Ρυθμίσεις
Θεσπίζονται επίσης ρυθμίσεις για υποχρεωτικές μαζικές μετατάξεις για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Όσοι φορείς έχουν ελλείψεις, θα υποβάλουν αίτημα για κάλυψη των κενών, ενώ οι φορείς με πλεονάζον προσωπικό θα καταρτίζουν πίνακες με όλους τους υπαλλήλους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να καλύψουν τα κενά. Αν κάποιος μόνιμος υπάλληλος αρνηθεί τη μετακίνηση θα υποβιβάζεται βαθμολογικά και μισθολογικά, ενώ για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου η άρνηση ισοδυναμεί με απόλυση.

Σε αυτοδίκαιη αργία θα τίθενται οι επίορκοι υπάλληλοι, ενώ διευρύνεται ο κατάλογος των πειθαρχικών παραπτωμάτων που επισύρουν την ποινή αυτή. Στο εξής δεν θα αφορούν μόνον σοβαρά αδικήματα όπως υπεξαίρεση, αλλά ακόμη και τις περιπτώσεις μη τήρησης του ωραρίου ή ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας. Η ποινή της αργίας διαρκεί μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Εξάλλου, επεκτείνεται έως το 2016 ο κανόνας μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, αναστέλλονται ως το 2016 -με εξαίρεση τους νησιωτικούς δήμους- οι προσλήψεις και διορισμοί μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε δήμους και περιφέρειες, ενώ περιορίζεται για το επόμενο έτος κατά 20% (έναντι 10% που ισχύει τώρα) ο αριθμός των συμβασιούχων. Σε ό,τι αφορά τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ θα ισχύουν για τρία έτη, και στη συνέχεια, αν δεν έχει γίνει πρόσληψη, θα ακυρώνονται. Προβλέπεται τέλος μείωση των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων όλων των φορέων κατά 20% και μείωση των συμβούλων και ειδικών συνεργατών των δήμων και περιφερειών.

email
Πηγή άρθρου: imerisia.gr