Απολογισμός του TEI Iονίων Νήσων (2010-2012)

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Κυκλοφόρησε ο Απολογισμός των Ακαδημαϊκών Ετών 2010-11& 2011-12 του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ο οποίος παρουσιάστηκε στη σχετική Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Ίδρυμα.

Ο Απολογισμός είναι προσβάσιμος μέσω Διαδικτύου με ειδικό φυλλομετρητή, ενώ μπορεί να αποθηκευθεί ή να εκτυπωθεί. Θα τον βρείτε στον κεντρικό ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στη διεύθυνση: http://www.teiion.gr/images/flash/book.swf

Σε αυτόν καταγράφονται οι δράσεις που αναλήφθηκαν και το έργο που υλοποιήθηκε ώστε το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να καταστεί ένα σύγχρονο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πλήρως συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το Ίδρυμα κατάφερε, μέσα από την εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας και με βασικό μοχλό το Πρόγραμμα «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιόνιων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του, με την παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και την ενεργό παρουσία του στην τοπική κοινωνία.

Στόχος ήταν, μέσα σε μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, το Ίδρυμα να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και να αποδείξει με στοιχεία τη βιωσιμότητά του, όπως τονίζει στον πρόλογο και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ιδρύματος Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας: «Το μεγάλο στοίχημα της σημερινής Διοίκησης, η οποία κατά γενική ομολογία έχει δημιουργήσει τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος, είναι να πείσει ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων αξίζει να συνεχίσει, διαρκώς βελτιούμενο, την προσφορά του στην ανώτατη εκπαίδευση των νέων της χώρας μας και στην πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας

email