Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αργοστολίου-Πόρου

Αστυνομική Διεύθυνση Κεφ/νίας

Αστυνομική Διεύθυνση Κεφ/νίας

Ο Διευθυντής Της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλλήνιας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)  «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542 / 2007 ( ΦΕΚ  50 / Α΄)

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής   Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής     Αστυνομίας  » .

2.    Το   υπ’ αριθμ’   16908/4982  από   4-04-2013   έγγραφο   της    Διεύθυνσης   Τεχνικών  Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

και  αποσκοπούντες  στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  κυκλοφορίας   των  πεζών  και  οχημάτων ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

3. α) Την διακοπή  της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην  Επαρχιακή Οδό Νο. 1  (Αργοστολίου-Πόρου) και συγκεκριμένα από την διασταύρωση προς Βαλεριάνο (Χ.Θ. 26+ 500-ιδιοκτησία ΚΟΛΑΙΤΗ Σπυροδιονύση)  έως την διασταύρωση, πριν τον οικισμό Μαρκόπουλο, προς Χιονάτα, για το χρονικό διάστημα από τις 15-4-2013 έως τις 25-4-2013, λόγω των εκτελούμενων εργασιών για την επισκευή του τοιχίου αντιστήριξης της Επαρχιακής Οδού.

β) Ειδικότερα για τα βαρέως τύπου οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία) η διακοπή κυκλοφορίας για το ως άνω χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί από τον κόμβο της Επαρχιακής Οδού Νο 1 (Αργοστολίου-Πόρου), στη θέση της διασταύρωσης προς Σκάλα μέχρι τον οικισμό Πόρο.                                                                                

  1. Η  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ,προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την τοποθέτηση και  αφαίρεση των αναγκαίων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης.

5.    Οι  παραβάτες της παρούσας αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  52  παράγραφο  8  του Ν2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 2007 ( ΦΕΚ  50/Α΄).