Στοιχεία λαθρομεταναστών & διακινητών στα Ιόνια Νησιά

Ελληνική Αστυνομία

Ελληνική Αστυνομία

Δημοσιοποιούνται από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στα Ιόνια Νησιά.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της αντιεγκληματικής πολιτικής και του ειδικού σχεδιασμού που εφαρμόστηκε από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας τόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα όσο και το έτος 2012 δημοσιοποιούνται τα ακόλουθα:

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013 συνελήφθησαν συνολικά (195) αλλοδαποί διαφόρων εθνικοτήτων οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε είχαν εισέλθει στη χώρα παράνομα. Συνολικά το έτος 2012 συνελήφθησαν (1.693) αλλοδαποί καθώς και (38) διακινητές.

Λαθρομετανάστες

Οι υποθέσεις παράνομης διακίνησης αλλοδαπών αφορούσαν κυρίως εξαρθρώσεις κυκλωμάτων τα οποία μέσω των Διεθνών Αερολιμένων Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς επιχείρησαν να προωθήσουν σε Ευρωπαϊκές Χώρες παράνομους  μετανάστες.

Διακινητές

Αντίστοιχος σχεδιασμός εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια και παράλληλα σε Εθνικό επίπεδο ενώ τονίζεται ότι για το έτος 2012 αυξήθηκαν κατά 30% οι επιστροφές μη νομίμων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

email