Αναστολή αθλητικών δραστηριοτήτων στην Κεφαλονιά

Γήπεδο Κεραμειών

Γήπεδο Κεραμειών

Ενημερώνουμε το αθλητικό κοινό μας ότι, αν και έχει γίνει έλεγχος Καταλληλότητας από την Γ.Γ.Δ.Ε. – Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 15619/3947 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, απαγορεύονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, μέχρις ότου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την Επιτροπή Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφέρειας, λόγω της πρόσφατης σεισμικής δραστηριότητας.

Ευελπιστούμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών έτσι ώστε να ξαναβρούμε γρήγορα τους ρυθμούς μας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ

Άγγελος Κωνσταντάκης

email