Μαζικός αθλητισμός από την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ

Μαζικός αθλητισμός

Μαζικός αθλητισμός

Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ  ξεκινά την υλοποίηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού την 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις καθηγήτριες φυσικής αγωγής που θα πραγματοποιούν τα προγράμματα, κ. Μαριάννα Μινέτου τηλ. 6947188057 & 26710 31790 για τις περιοχές Λειβαθούς, Ελειού, Ομαλών, Αργοστολίου και κ. Μαρίνα Αραβαντινού τηλ. 6972218296 για τις περιοχές Ερίσσου, Πυλάρου, Σάμης και Ληξουρίου.

Πιο συγκεκριμένα:

1 . ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΑΙΔΙ στους Παιδικούς Δημοτικούς Σταθμούς : ΠΙΚΠΑ & Ορφανοτροφείου στο Αργοστόλι, στο Ληξούρι, την Σάμη και την Πύλαρο.

2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ στο Ληξούρι.

3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΓΥΝΑΙΚΑ σε  Έρισσο, Πύλαρο, Λειβαθώ, Ομαλά, Σκάλα, Πόρο.

4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ στο Αργοστόλι & το Ληξούρι.