Σύσκεψη και αποφάσεις των Φορέων ενόψει Final Four στο Αργοστόλι

water polo A1

water polo A1.(Πηγή φώτο:prasinanea.gr)

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 12η του μήνα Μαΐου του έτους 2012 ,ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στην έδρα της Υπηρεσίας μας , στην περιοχή ΒΙ.Π.Ε, κατόπιν του υπ’αριθ. 1003/5/18-α από 9-05-2012 εγγράφου μας, προσήλθαν και έλαβαν μέρος στη σύσκεψη για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης του final 4 Κυπέλου Ανδρών Πόλο, την ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση αθλητικών αποστολών, φιλάθλων και παραγόντων, την ομαλή διάθεση εισιτηρίων και την εν γένει διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι παρακάτω:

1. Ο Διευθυντής της Α, Δ Κεφαλληνίας, Αστ.Διευθυντής ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιώτης.

2. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αργοστολίου, Υ/Α’ ΘΑΝΑΣΗΣ Ευστάθιος.

3. Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου, Α/Α’ ΓΚΙΝΑΣ Γρηγόριος.

4. Ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου, Α/Β’ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Γεράσιμος

5. Ο Εκπρόσωπος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. ΤΡΟΥΑΟΣ Χαράλαμπος

6. Οι εκπρόσωποι του Δήμου Κεφαλονιάς: α) Αντιδήμαρχος κ. ΣΑΒΒΑΟΓΑΟΥ Σάββας

β) Πρόεδρος της ΚΕΔΗΚΕ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Αγγελος γ) Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας κ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ Σωτήριος.

7. Ο εκπρόσωπος του Ν.Ο. Αργοστολίου κ. ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ Λουκάς

8. Ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού Α,Ο. κ. ΚΑΡΛΗΣ Ράλλης

1. Κατά την ανωτέρω συζήτηση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα;

Να ληφθούν αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας, τροχαίας πριν, κατά την διάρκεια και μετά τη λήξη των αγώνων, διαθέτοντας προς τούτο τις απαραίτητες αστυνομικές δυνάμεις τόσο στον χώρο της διεξαγωγής του, όσο και πέριξ του κολυμβητηρίου και στην ευρύτερη περιοχή ή σε άλλα απομακρυσμένα σημεία για το ενδεχόμενο δημιουργίας επεισοδίων με τελικό σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την πρόληψη-αποτροπή επεισοδίων και εκνόμων ενεργειών σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων, καθόσον οι αγώνες θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας. Ειδικότερα

α. Συνεργασία των εμπλεκόμενων Αστυνομικών, Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Ν.Ο. Αργοστολίου, υπεύθυνους ασφαλείας ομάδων, αθλητικής εγκατάστασης, Δήμου Κεφαλονιάς. Απαντες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις αποφάσεις της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης των αγώνων, στην μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των

φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των προσκλήσεων-εισιτηρίων,στο καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και γενικά στην διαφύλαξη της δημόσιας Τάξης, β. Συνεργασία με το Τμήμα Πρόληψης της Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας. Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και συνεργασία με Α.Δ. Χώρας και Αστυνομικούς Συνδέσμους σχετικά με την μετακίνηση- προσέλευση φιλάθλων των Σωματείων που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση, γ. Μέριμνα για την ασφαλή μετακίνηση των αθλητικών αποστολών από τους χώρους διαμονής τους μέχρι την αθλητική εγκατάσταση και αντίστροφα με την διάθεση αναλόγων αστυνομικών δυνάμεων.

δ. Ορισμός δύο αστυνομικών ως σύνδεσμοι για κάθε ομάδα με σκοπό την προστασία των αποστολών τόσο κατά τις μετακινήσεις, όσο και κατά την διαμονή τους στα ξενοδοχεία, ε. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας να εκδώσει και διαθέσει συνολικά (200) προσκλήσεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες και ονομαστικές με τον αριθμό της πρόσκλησης να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Από τις ανωτέρω προσκλήσεις με ευθύνη της κολυμβητικής ομοσπονδίας θα διατεθούν από είκοσι πέντε (25) σε κάθε ομάδα που συμμετέχει, εκατό (100) στον Ν.Ο. Αργοστολίου, ως διοργανωτής και οι υπόλοιπες θέσεις του κολυμβητηρίου θα καλυφθούν από μαθητές των σχολείων του Νομού επίσης με ευθύνη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

ζ. Με ευθύνη των ανωτέρω Σωματείων οι προσκλήσεις που θα διατεθούν από αυτά, να είναι ονοματοστικοποιημένες, και η διάθεση τους να γίνει με την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, το οποίο οι φίλαθλοι να φέρουν μαζί τους κατά την προσέλευση τους στο γήπεδο για τον απαιτούμενο έλεγχο

η, Να μη χορηγηθούν εισιτήρια σε οργανωμένους φιλάθλους, εκτός Νομού Κεφαλονιάς και να απαγορευτεί η μετακίνηση οπαδών, εκτός Νομού Κεφαλονιάς και των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

θ, Να μην πραγματοποιηθεί μεταφορά μελών λεσχών και γενικά οπαδών με ομαδικό μέσο μεταφοράς ή με δαπάνη αθλητικού σωματείου, προκειμένου να προσέλθουν ή να αποχωρήσουν πριν, κατά την ημέρα ή μετά την αθλητική συνάντηση, ι. Να διενεργείται έλεγχος των εισερχόμενων φιλάθλων στο δημοτικό κολυμβητήριο, οι οποίοι θα εισέρχονται με τις ονομαστικές προσκλήσεις και επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής, ώστε να αποτραπεί η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων (πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών κ.λ.π, αντικειμένων πρόσφορων για επίθεση).

ια. Τα καθίσματα τω κερκίδων που βρίσκονται στην κεντρική πλευρά θα καλυφθούν από θεατές που θα κατέχουν προσκλήσεις από αυτές που θα δοθούν από τον Ν.Ο, Αργοστολίου, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, Δήμο Κεφαλονιάς. Τα καθίσματα των κερκίδων που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά θα καλυφθούν από τους θεατές που θα κατέχουν προσκλήσεις-ει,σιτήρια των ομάδο)ν Παναθηναϊκού και Βουλιαγμένης και τα καθίσματα των κερκίδων που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά θα καλυφθούν από τους θεατές που θα κατέχουν προσκλήσεις-εισιτήρια των ομάδων Ολυμπιακού και Χίου, ιβ. Η πρόσβαση στο δημοτικό κολυμβητήριο Αργοστολίου θα γίνεται από την οδό Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

ιγ. Η προσέλευση των φιλάθλων των ομάδων θα γίνει μεμονωμένα και ανάλογα με τις κατεχόμενες από αυτούς προσκλήσεις και θα καταλάβουν τις θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτές. Η είσοδος τους στο γήπεδο, θα πραγματοποιηθεί μέσω θύρας επί της οδού Ερυθρού Σταυρού,

ιδ. Θα απαγορευτεί παντελώς η προσέγγιση οποιουδήποτε φιλάθλου πλησίον του γηπέδου, ο οποίος θα φέρει διακριτικά των ομάδων,

ιε. Οι υπεύθυνοι των αποστολών και των ομάδων, κατά και μετά την διάρκεια των αγώνων να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον επικεφαλής ή τον επόπτη των μέτρων, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

ιστ. Στον αγωνιστικό χώρο του κολυμβητηρίου να παρευρίσκονται μόνο οι δικαιούμενοι από τους κανονισμούς ( άρθρο 13, παρ.6 & 7 Κ,Α.Π.) και όσοι φέρουν σχετική κάρτα διαπίστευσης που θα χορηγηθεί από τη Κολυμβητική Ομοσπονδία, ιζ. Δεν θα επιτραπεί η εισαγωγή στο γήπεδο πανό , ηχητικών συσκευών, κέρματα, αναπτήρες ή άλλων αντικειμένων, το περιεχόμενο των οποίων έχει αντεθνικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, καθώς και η εισαγωγή πανό, πλακάτ ή άλλων αντικειμένων (κασκόλ κ,λ,π.) άλλων ομάδων. Σε περίπτωση που αναρτηθούν, με μέριμνα των υπευθύνων στου Κολυμβητηρίου και κατόπιν συνεννοήσεως με τον επικεφαλής των μέτρων να απομακρυνθούν.

ιη, Οι Υπεύθυνοι του Κολυμβητηρίου να μεριμνήσουν για την παρουσία ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. σε αυτό.

ιδ. Με μέριμνα των υπευθύνων του Κολυμβητηρίου το κυλικείο του γηπέδου να μην διαθέτει φιάλες ύδατος και αναψυκτικών, παρά μόνο η διάθεσή τους να γίνεται σε χάρτινα ποτήρια.

ιθ. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, πέραν της πρόσκλησης που θα κατέχουν, ειδάλλως θα τους απαγορεύεται η πρόσβαση και η είσοδος στο γήπεδο, κ, Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, Ομοσπονδίας ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ των φιλάθλων.

(2) Την τήρηση της ευταξίας στους χώρους κίνησης και στις θέσεις των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

(3) Την τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, η καθοδήγηση των εισερχομένων στους χώρους αυτούς οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η στάθμευσή τους στους προβλεπόμενους χώρους και να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και η επιτήρηση των χώρων αυτών προς αποφυγή φθορών ή άλλων έκνομων ενεργειών.

(4) Την μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν φίλαθλοι στους διαδρόμους που βρίσκονται ή οδηγούν στις κερκίδες της αθλητικής εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη είσοδο – έξοδο από τους χώρους αυτούς, αλλά και την άμεση διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης της εγκατάστασης, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε πρόσφορο μέτρο.

(5) Την μέριμνα για την ασφαλή είσοδο των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας και κατευθύνοντας αυτούς στις προβλεπόμενες θύρες,

(6) Την επιτήρηση περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης, για την αποτροπή εισόδου φιλάθλων χωρίς εισιτήριο ή ευρισκομένων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικοί ουσιών, καθώς και απαγορευμένων – επικίνδυνων αντικειμένων.

(7) Την τοποθέτηση των φιλάθλων στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αποτροπή εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

(8) Την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε διαφορετική θέση από αυτή που προβλέπεται στο εισιτήριό τους.

(9) Τον έλεγχο εισόδου και παραμονής των δικαιούμενων ατόμων στον αγωνιστικό χώρο.

(10) Να ερευνηθούν έγκαιρα και σχολαστικά, εσωτερικά και εξωτερικά οι χώροι του δημοτικού κολυμβητηρίου Αργοστολίου, με ειδικό προς τούτο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, πριν το άνοιγμα της θύρας και την είσοδο των θεατών, Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί κατά το πλείστον στις κερκίδες, και στους λοιπούς βοηθητικούς χώρους που προσφέρονται για εναπόθεση ή απόκρυψη πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων πρόσφορων για επίθεση, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου,

(11) Τον έλεγχο ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι ο αναγραφόμενος σε αυτό, όπου αυτό προβλέπεται.

(12) Την αποτροπή εισαγωγής στις αθλητικές εγκαταστάσεις μη επιτρεπομένων αντικειμένων από τους φιλάθλους.

(13) Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης άφιξης και αναχώρησης των αθλητικών αποστολών από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

(14) Την διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης και αποχώρησης προς και από τον αγωνιστικό χώρο των αθλητών, των διαιτητών και λοιπών παραγόντων της αθλητικής συνάντησης.

(15) Την απομάκρυνση πανό – ανακοινώσεων με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα ή χαρακτηρισμούς και εμβλήματα ή παρόμοια αντικείμενα που προάγουν τη βία ή τον ρατσισμό.

(16) Την φύλαξη των λεωφορείων των τεσσάρων (4) αθλητικών αποστολών, των οχημάτων των παρατηρητών, διαιτητών του αγώνα, των επισήμων, των μελών των Δ.Σ. των τεσσάρων ομάδων και του τηλεοπτικού καναλιού που έχει τα δικαιώματα μετάδοσης του αγώνα, όσα από αυτά θα είναι σταθμευμένα σε χώρο έξωθι του γηπέδου, από αφίξεως μέχρι αναχωρήσεώς τους από το γήπεδο.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας του αγώνα, να συνεργάζεται με τον επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.

Με ευθύνη του Διοικητή Τροχαίας θα ρυθμίζεται ανάλογα η κυκλοφορία στους χώρους πέριξ του Κολυμβητηρίου και δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση σε κανένα αυτ-το στους παραπάνω χώρους.

Οι τέσσερις ομάδες μέχρι την 11.00′ ώρα της 15-05-2012, να γνωρίσουν με FAX στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας (FAX 26710-25270):

• Το ξενοδοχείο διαμονής της αποστολής της ομάδας και ώρα αναχώρησής τους από αυτό την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθεί Αστυνομική δύναμη και μέσα για τη συνοδεία τους και ρυθμιστεί δρομολόγιο μετάβασής τους προς το γήπεδο.

• Τα ονοματεπώνυμα των υπευθύνων των αθλητικών αποστολών και αριθμούς τηλεφώνων τους (κινητών και σταθερών).

• Μέχρι την 14;00 ώρα της 17-5-2012 τόσο τα σωματεία που συμμετέχουν στην διοργάνωση, ο Ν.Ο. Αργοστολίου καθώς και ο Δήμος Κεφαλονιάς να μας αποστείλουν στο ανωτέρω FAX καταστάσεις μα τα ονόματα των ατόμων στους οποίους διατέθηκαν οι

προσκλήσεις-εισιτήρια και να μας γνωρίσουν τα στοιχεία και τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για θέματα που αφορούν την διάθεση τω προσκλήσεων και εισιτηρίων. Τα λεωφορεία των αποστολών, τα οχήματα των Διαιτητών του αγώνα, των επισήμων και των μελών του Δ.Σ. και των τεσσάρων ομάδων και του τηλεοπτικού καναλιού που έχει τα δικαιώματα μετάδοσης του αγώνα να σταθμεύσουν σε χώρο, που θα τους υποδειχθεί από τον επικεφαλής τ(ον μέτρων και να φρουρηθούν κατά τη κρίση αυτού. Με ευθύνη των υπευθύνων του Κολυμβητηρίου, να κλειδωθούν όλες οι εσωτερικές πόρτες, που οδηγούν στο διάδρομο των αποδυτηρίων, προκειμένου αποτραπεί η πρόσβαση στο χώρο, μη δικαιουμένων ατόμων,

Και οι τέσσερις ομάδες, να ανακοινώσουν δια του τύπου και ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω των υπευθύνων των Συνδέσμων τους κ,λ.π.), τους φιλάθλους, για το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

ιη. Με μέριμνα του Δήμου Κεφαλονιάς , στο χώρο πέριξ του σταδίου, να μην υπάρχουν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οπαδούς και προκαλέσουν υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. Επίσης να γίνει έλεγχος στους χώρους του γηπέδου όπου είναι δυνατόν να έχουν αποθηκευμένα επικίνδυνα αντικείμενα, πριν το άνοιγμα των θυρών και είσοδο των θεατών, κ. Η προσέλευση, αποχώρηση, καθώς και το ακολουθητέο δρομολόγιο των αποστολών θα

γίνουν με εντολή του επόπτη των μέτρων, κα. Οι θύρες του γη7ΐ;έδου να είναι ανοικτές δύο (2) ώρες πριν την έναρξη των αγώνων, κβ. Με μέριμνα των υπευθύνων του Κολυμβητηρίου να παραμείνουν ανοιχτές οι θύρες των κερκίδων που φιλοξενούν φιλάθλους και να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες των κερκίδων του γηπέδου καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων, λόγω εκτάκτων γεγονότων, κγ. Με μέριμνα του επικεφαλή των μέτρων να αναπτυχθεί το προσωπικό με τρόπο ώστε να μην επιτραπεί η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και στους χώρους των αποδυτήριων αυτού, σε άτομα που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό από τους κανονισμούς, κδ. Απαγορεύεται οι φίλαθλοι κατά τη είσοδο τους στο κολυμβητήριο να φέρουν αλκοολούχα ποτά, μπουκάλια, κουτιά (γυάλινα, πλαστικά, μεταλλικά κ.λ.π) αναπτήρες και άλλα αντικείμενα που η ρήψη τους μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, καθώς και συσκευές εκπομπής ακτινών «Laser» , οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά αθλητών, διαιτητών κ.λ.π. προσώπων. Επίσης απαγορεύεται η πώληση, διάθεση και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών εντός της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και αεριούχων ποτών, χυμών, νερού, αφεψημάτων και παρεμφερών ροφημάτων σε κουτιά ή φιάλες οποιουδήποτε υλικού, πλην σε πλαστικά ποτήρια σύμφωνα με την 1/2007 Αγορανομική Διάταξη.

κε, Έγινε μνεία στους εκπροσώπους , για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 41Δ του Ν, 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3057/02 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν, 6262/2004, για συνεργασία με την Αστυνομία ως προς την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων και τις ευθύνες που υπέχουν στις περιπτώσεις που αθετήσουν τα συμφωνηθέντα ή αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις – αποφάσεις της αστυνομίας.

Γίνεται μνεία ότι με τα ανωτέρω συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του Ν.Ο, Αργοστολίου, ο οποίος διαφώνησε ως προς την παράγραφο (ε) που αφορά την διάθεση των προσκλήσεων, και είχε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθούν και

εισιτήρια στο κοινό της Κεφαλονιάς για να μπορέσει να μπει στο κολυμβητήριο να δει τον αγώνα διαφορετικά θα υπάρξουν αντιδράσεις από αυτούς που θέλουν να δουν τους αγώνες και δεν θα έχουν αυτή την δυνατότητα και απεχώρησε από την σύσκεψη. Στην συνέχεια από τους λοιπούς παρευρισκόμενους ως προς την διάθεση προσκλήσεων – εισιτηρίων αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τους διοργανωτές, λαμβανομένου υπόψη της χωρητικότητας του κολυμβητηρίου, η οποία ανέρχεται σε (550) καθήμενους και (200) όρθιους, να εκδώσει (550) προσκλήσεις και (100) εισιτήρια και να διατεθούν ως εξής: α) Από είκοσι πέντε (25) προσκλήσεις σε κάθε ομάδα που συμμετέχει ήτοι σύνολο εκατό (100).

β) Από (50) πενήντα προσκλήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς. β) Διακόσες (200) προσκλήσεις στον Δήμο Κεφαλονιάς. γ) Διακόσες (200) ζφοσκλήσεις στον N.Q. Αργοστολίου.

δ) Εκατό (100) εισιτήρια τα οποία θα διατεθούν με ευθύνη του Δήμου Κεφαλονιάς στα Σωματεία-Συνδέσμους των ομάδων που διατηρούν συνδέσμους φιλάθλων στην Κεφαλονιά και θα διατεθούν μόνο σε οπαδούς των ομάδων αυτών που διαμένουν μόνιμα στην Κεφαλονιά και όχι σε οπαδούς- φιλάθλους που διαμένουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, Για τον σκοπό αυτό τα εισιτήρια να είναι ονομαστικά, τα στοιχεία των κατόχων τους να προκύπτουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Αντίγραφο του παρόντος πρακτικού χορηγήθηκε στους παρισταμένους

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam