ΔΕΥΑ: Περί ακαταλληλότητας του νερού στο Ληξούρι

Διακοπή νερού

Διακοπή νερού

Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τον Πρόεδρο και τους εργαζομένους της ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς, ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι η υπηρεσία μας πραγματοποιεί χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα νερού από όλη την Κεφαλλονιά, με συχνότητα όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.

Με αφορμή δημοσιεύματα περί ακαταλληλότητας του νερού ύδρευσης της πόλης του Ληξουρίου, σας ενημερώνουμε ότι έγινε έκτακτη δειγματοληψία και ανάλυση από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ και από διαπιστευμένο εργαστήριο στις 18/10/2013, των οποίων τα αποτελέσματα είναι εντός των επιτρεπτών ορίων και αποδεικνύουν ότι η ποιότητα του νερού τα τελευταία χρόνια στο Ληξούρι δεν έχει μεταβληθεί.

Οι τελευταίες αναλύσεις καθώς και όλες οι προηγούμενες είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου καταναλωτή.

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Κουνάδης