Διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Ερύσου

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών  θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΤΕΤΑΡΤΗ 01/04/2015  από 08:00  έως 14:00   στην  περιοχή  της  Ερύσου  από το ύψος του αντλιοστασίου της Κουρνής έως και Φισκάρδο.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851 και   26710 22240.

Αλεξάνδρα  Γ.  Γασπαρινάτου

 Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς