Διακοπές ηλεκτροδότησης σε Σάμη, Καραβόμυλο και Αγία Ευφημία

ΔΕΗ Αργοστολίου.

ΔΕΗ Αργοστολίου.

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών συντήρησης θα γίνουν διακοπές ηλεκτροδότησης την ΚΥΡΙΑΚΗ   07/02/2016  ως εξής :

από 08:00  έως 10:00  στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Σάμης και Καραβομύλου

από 08:00  έως 14:00  στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Αγίας Ευφημίας.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851 και   26710 22240.

email