Διακοπές νερού στο Αργοστόλι

ΔΕΥΑ

ΔΕΥΑ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, λόγω ζημιάς που προκλήθηκε ξανά στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης  του Αργοστολίου στην περιοχή Ρακαντζή, προέβη σε διακοπή της υδροδότησης του τμήματος  της πόλης, που εξυπηρετείται από το παλιό δίκτυο.

Οι τελευταίες βλάβες οφείλονται τόσο στην παλαιότητα του δικτύου ύδρευσης όσο και στην εκτέλεση των εργασιών της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που πραγματοποιούνται στο Αργοστόλι. Με την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, τα προβλήματα  θα εκλείψουν και θα εξασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση της πόλης.

Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών και σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2671023064 για περισσότερες πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

email