Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για την φωτιά στον Καραβάδο

Πυρκαγιά στον Καραβάδο

Πυρκαγιά στον Καραβάδο

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς, συνέδραμε σε συνεργασία και με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου στις 22/08/2013 στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς, που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μουσάτων (Καρούζα) και Καραβάδου (περιοχή Αδράκι & Κουρκουλόνι).

Ο Δήμαρχος με την αναγγελία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και της ζητηθείσης συνδρομής από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, βάσει του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Δασικών πυρκαγιών) της Π.Π. έθεσε για την ενίσχυση του έργου της αντιμετώπισης το διαθέσιμο προσωπικό και τα εξής μηχανικά μέσα:

• Τα ΚΗΙ 8923, ΚΗΥ 5854 & ΚΗΥ 8924 Πυροσβεστικά Οχήματα

• Το ΜΕ 4991 Μηχανικό Εκσκαφέα (JCB)

• Τα KHI 4923, ΚHI 4909 Φορτηγά (υδροφόρα)

Επίσης κατόπιν νέου αιτήματος συνδρομής, έθεσε στην διάθεση της Π.Υ. έναν επί πλέον Μηχανικό Εκσκαφέα από ιδιώτη – εργολάβο.

Η υπηρεσία εκφράζει τις ευχαριστίες της για το έργο της κατάσβεσης:

• Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου (Διοικητή & Στελέχη)

• Στην Ελληνική Αστυνομία Αργοστολίου (Διοικητή & Στελέχη)

• Στην Πολεμική Αεροπορία (Ιπτάμενο και Επίγειο Προσωπικό)

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Α/Περιφερειάρχη & Στελέχη)

• Στις Εθελοντικές Ομάδες (Ε.Ο.Δ Λειβαθούς, Ε.Ο.Π.Π. Πυλάρου και Ε.Ο.Δ. 21ας Λειβαθούς)

• Στο Τμήμα Σώματος Εθελοντών, Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ.

• Στους Δημότες που συμμετέχουν στις ομάδες των εκτάκτων αναγκών του Δήμου Κεφαλλονιάς και σε όλους τους πολίτες που συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης.

Ο Υπεύθυνος Α/Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Σπυρίδων Ματιάτος

email