Έλεγχοι σε δεσποζόμενα και αδέσποτα από την Δημ. Αστυνομία

Αδέσποτα σκυλιά

Αδέσποτα σκυλιά

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες δεσποζόντων ζώων να μεριμνήσουν προκειμένου να ενεργήσουν ηλεκτρονική σήμανση-καταγραφη των ζώων τους (τοποθέτηση ειδικού πομποδέκτη )καθώς επίσης να προβούν και στην έκδοση βιβλιάριου υγείας η διαβατηρίου του δεσποζομενου ζώου σε πιστοποιημένο κτηνίατρο.

Παρακαλούνται επίσης όπως φροντίσουν να τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου (εξασφάλιση άνετου ,υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος ) καθώς επίσης να τηρούν τις υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Ενημερώνουμε ότι ,η δημοτική αστυνομία κεφαλλήνιας από τώρα και στο έξης θα ενεργεί εκτεταμένους ελέγχους προκειμένου να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο 4039/2012 περί δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων.

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

email