Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) τα δύο κεντρικά Κ.Ε.Π του νομού μας

ΚΕΠ

ΚΕΠ

Στο πλαίσιο Αναβάθμισης της Λειτουργίας τους τα δύο κεντρικά Κ.Ε.Π. του δήμου μας από 1ης Νοεμβρίου 2015 θα λειτουργούν και ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) προσφέροντας υπηρεσίες για τους ενδιαφερόμενους πολίτες – επιχειρηματίες που επιδιώκουν:

  • την Σύσταση Επιχείρησης,
  • την τροποποίηση όρων λειτουργίας υφιστάμενης επιχείρησης,
  • την έναρξη σειράς επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και εξειδίκευση

παρεχομένων υπηρεσιών.

  • πάνω από 400 διαδικασίες διεκπεραιώνονται μέσω των Ε.Κ.Ε., οι

οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην Ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.eu-go.gr

Το Κ.Ε.Π. 0428-Αργοστολίου έχει συμπεριληφθεί στην κατηγορία Ε.Κ.Ε. με τον Ν.3844 και από 01/11/2015 παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία των

ενδιαφερομένων  και  ηλεκτρονικά  μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε.:

www.eu-go.gr) εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενεργοποιήσει εγγραφή τους στην πύλη ermis και έχουν αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή χαλαρής αποθήκευσης.

Το Κ.Ε.Π. 0551-Παλικής παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με το Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. Αργοστολίου. (Αναμένεται η αποδοχή από Υπουργείο Διοικ. Μετ/σης της πρότασης του δήμου για ένταξή του στα ηλεκτρονικά Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε.)

Επισήμανση:  Η παροχή των αναφερομένων υπηρεσιών γίνεται ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τα δύο Κ.Ε.Π. και ορισμό ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για κλείσιμο ραντεβού: Κ.Ε.Π. Αργοστολίου: 2671361000 Κ.Ε.Π. Παλικής: 2671093900

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος                                                       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Κ.Ε.Π.

  Νικόλαος Παπαδάτος                                                              Νικόλαος Φραντζής

email