«Ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης»

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

«Ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου του Περιφερειακού   Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης»

Σας ενημερώνουμε ότι, το γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, λειτουργεί κανονικά στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης από όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, να ζητήσει τη συνδρομή του Συμπαραστάτη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΠΙΝ.

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου συμπαραστάτης είναι η κ. Θεοδώρα Μεταλληνού.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση: Σαμάρα 13 – Κέρκυρα 49100

τηλ:2661362285

κιν: 6947156154

email: [email protected]

Λόγω της νησιωτικότητας και με σκοπό την άρση των εμποδίων της, που δημιουργούνται από την απόσταση από την έδρα, ορίζουμε ως σημεία επικοινωνίας για την υποβολή θεμάτων προς το περιφερειακό συμπαραστάτη, το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Επάρχου Ιθάκης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ