Εως 12/3 οι αιτήσεις για τη «Βιολογική Γεωργία»

«Βιολογική Γεωργία»

«Βιολογική Γεωργία».(Πηγή φώτο:kipouremata.blogspot.com)

Εως τις 12 Μαρτίου μπορούν όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα.

Το σύνολο των πιστώσεών του ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων επαγγελματίες αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να είναι είτε φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, είτε νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

email
Πηγή άρθρου: ethnos.gr