Έρευνα: Γιατί ο αρσενικός εγκέφαλος «βλέπει» διαφορετικά από τον θηλυκό

Luis Bunuel eye

Luis Bunuel eye

Σύμφωνα με μία νέα έρευνα από το City University of New York, η οποία δημοσιεύτηκε στο ανοικτής πρόσβασης online περιοδικό Biology of Sex Differences του BioMed Central, οι άντρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο το οπτικό κέντρο του εγκεφάλου τους.

Ειδικοί επισημαίνουν πως οι γυναίκες είναι καλύτερες στο να διακρίνουν χρώματα, ενώ οι άντρες είναι περισσότερο ευαίσθητοι στο να αντιλαμβάνονται αδιόρατες λεπτομέρειες και στιγμιαία ερεθίσματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, στον ανδρικό εγκεφαλικό φλοιό, και πιο συγκεκριμένα στον οπτικό φλοιό, παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση υποδοχέων ανδρογόνων (ανδρικής ορμόνης), η οποία ευθύνεται για την επεξεργασία των εικόνων.

Οι άνδρες έχουν περισσότερους νευρώνες στον οπτικό φλοιό απ’ ό,τι οι γυναίκες, επειδή ακριβώς, κατά την εμβρυογένεση, υπεύθυνα για την ανάπτυξη αυτών των νευρώνων είναι τα ανδρογόνα.

Οι ειδικοί ερευνητές εξέτασαν άτομα και των δύο φύλων άνω των 16 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι, για να συμμετάσχουν, έπρεπε να έχουν κανονική χρωματική και όχι μόνο όραση.

Αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι, σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι άνδρες χρειάζονταν ελαφρώς μεγαλύτερο μήκος κύματος προκειμένου να αντιληφθούν τις χρωματικές ποιότητες, τους τόνους και τις αποχρώσεις.

Όπως συμβαίνει και στις άλλες αισθήσεις, όπως η ακοή και το οσφρητικό σύστημα, έτσι και στην όραση υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των φύλων, οι οποίες οδηγούν τους ερευνητές στο γενικό συμπέρασμα ότι οι νευρώνες στον εγκεφαλικό φλοιό που ορίζουν την οπτική ικανότητα διαμορφώνονται κατά την εμβρυογένεση.

Σε αυτή τη διαδικασία μείζων ρόλο παίζει η τεστοστερόνη, η μεγαλύτερη ή μικρότερη συγκέντρωση της οποίας οδηγεί σε διαφορετικές συνδέσεις στους άνδρες και στις γυναίκες.

email
Πηγή άρθρου: Medical News Today