Φωτοβολταϊκά-Ελληνικό: τι αλλάζει για εγγυημένες τιμές, 18μηνο, δόμηση

φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά, μια σχετικά νέα τεχνολογία, ωριμάζουν ταχύτατα και απαιτούν μέτρα για την υποστήριξή τους.(Πηγή φώτο:sampson-energy.gr)

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του νομοσχεδίου για το Πρόγραμμα Ήλιος και την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά ισχύουν τα κάτωθι:

-διατηρείται η 18μηνη διορία για την ολοκλήρωση των Φ/Β έργων από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης με το ΔΕΣΜΗΕ.

-δεν ισχύει η φορολόγηση της μεταβίβασης αδειών στα φωτοβολταϊκά

– η εγγυημένη τιμή (feed-in-tariff) αυξάνεται κατά 10% όταν ο εξοπλισμός είναι -σε όρους κόστους- ευρωπαϊκός σε ποσοστό 80%.

– Οι τιμή πώλησης της ενέργειας από ΑΠΕ (πλην φωτοβολταϊκών) θα καθορίζεται σε συνάρτηση με τη διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και όχι τιμολόγια της ΔΕΗ.

-Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, μετονομάζεται σε Ειδικό Τέλος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Ειδικό Τέλος ΕΤΕΠΚΑ),

– Προτεραιότητα σύνδεσης έναντι των φωτοβολταϊκών αποκτούν οι σταθμοί γεωθερμίας, βιομάζας και βιοαερίου.

– Θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια στην τήρηση σειράς προτεραιότητας για την εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης, όπως η ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου και ο διαθέσιμος ή όχι χώρος στο δίκτυο ηλεκτρισμού.

– Θεσπίζεται τμηματική άδεια λειτουργίας για έργα που έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής ισχύος που προβλέπεται, κατόπιν αιτήσεως και με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εκκρεμοδικία ή σε λόγους που δε συνιστούν παράλειψη ή υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας

– Θεσπίζεται λιγνιτικό τέλος 0,5% επί του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ.

Ελληνικό

Όσον αφορά στο Ελληνικό, η τροπολογία περιορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για κτήρια και εγκαταστάσεις στο σύνολο του ακινήτου από 40% σε 35%.

Επίσης, περιορίζεται η κάλυψη των κάθε είδους μονίμων κτιρίων που θα ανεγερθούν για την εξυπηρέτηση του Μητροπολιτικού Πάρκου από 15% της συνολικής επιφανείας σε 10%.