Κεφαλονιά: Αναστέλλεται η είσπραξη ειδικής εισφοράς σε γάλα και κρέας

Γαλακτοβιομηχανίες

Γαλακτοβιομηχανίες

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει το νησί της Κεφαλονιάς, λόγω του καταστροφικού πλήγματος από τους πρόσφατους σεισμούς και ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόταση της θεματικής Αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Μαρίας Καταβάτη, ομόφωνα αποφάσισε:

Να αναστείλει επί μια διετία από τις υποχρεούμενες επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς την είσπραξη της ειδικής εισφοράς στο γάλα και το κρέας, που προβλέπονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία, προκειμένου να συνδράμει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης του νησιού και των κατοίκων του.

Οι επιχειρήσεις που ωφελούνται είναι συνολικά σαράντα δύο (42) εκ των οποίων οι είκοσι εννέα (29) είναι επιχειρήσεις κρέατος και οι έντεκα (11) αγοραστές αιγοπρόβειου γάλακτος.

email