ΟΟΣΑ: Oι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο

ΟΟΣΑ: Oι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο...

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 32η θέση.Φωτογραφία: expatsinmex.com

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξέδωσε πρόσφατα την έκθεση του για την ικανοποίηση ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Η οικονομική ευημερία, η υγεία και ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας συνεχίζουν να ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό με την ευτυχία. Για άλλη μια φορά, η Ελλάδα αποτυγχάνει να μπει στις δέκα πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου, σε αντίθεση με χώρες όπως η Αυστραλία, το Ισραήλ και όλες οι Σκανδιναβικές χώρες.

Ο ΟΟΣΑ μέτρησε περισσότερες από 30 σειρές δεδομένων σε 11 διαφορετικές κατηγορίες για 36 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγείας και της απασχόλησης. Η μελέτη ζήτησε επίσης από τους κατοίκους κάθε χώρας να βαθμολογήσουν την ικανοποίησή τους για τη ζωή τους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10.

Η οικονομική ευημερία φαίνεται να είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες που σχετίζεται με τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Από τις 10 χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, εννέα έχουν προσωπικά εισοδήματα που είναι υψηλότερα από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Οκτώ από αυτές έχουν από τα υψηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών.

Επιπλέον, οι τοπικές οικονομίες αυτών των 10 κρατών φαίνεται πως στέκονται εξαιρετικά καλά. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι είτε από τα μικρότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο – μερικές μάλιστα λειτουργούν με πλεόνασμα. Η Νορβηγία, η οποία έχει τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία ευτυχίας, έχει πλεόνασμα 162,5% του ΑΕΠ της.

Η απασχόληση είναι ένα από τα πιο προφανή αίτια της ικανοποίησης, ιδίως η μακροχρόνια και σταθερή απασχόληση. Από τις 10 χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από την εργασία, οι εννέα είναι ανάμεσα στις 15 με τα χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας (αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού που ήταν άνεργος για περισσότερο από ένα χρόνο). “Όσοι είναι άνεργοι δεν είναι γενικά πολύ ευτυχισμένοι,” λέει ο Ματίας Ρούμπφ, εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ. “Και η μακροχρόνια ανεργία είναι ακόμη χειρότερη,” εξηγεί ο ίδιος.

Μετά την οικονομική σταθερότητα, η σωματική υγεία και η κοινωνική ευημερία είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες για την ευτυχία. Οκτώ από τις δέκα χώρες έχουν υψηλότερο ποσοστό των πολιτών τους που χαίρουν άκρας υγείας από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 70%. Όλες οι χώρες πλην μίας έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (79,8 χρονών).

Σε επτά από τις δέκα αυτές χώρες, το ποσοστό των κατοίκων που λένε πως έχουν έναν φίλο ή συγγενή στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση ανάγκης είναι πάλι μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Δεν αποτελεί έκπληξη επίσης πως η διάθεση αρκετού ελεύθερου χρόνου επηρεάζει την ψυχική υγεία ενός ατόμου. Σύμφωνα με την έκθεση, αν και τα στοιχεία είναι ελλιπή, η πλειοψηφία των χωρών με ισχυρή αίσθηση της ευημερίας έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε ημερήσια βάση από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 14,76 ώρες, συμπεριλαμβανομένου του ύπνου. Οι πολίτες της Δανίας, που είναι πρώτη στη λίστα της ευτυχίας,  έχουν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο με 16,06 ώρες την ημέρα.

Αυτές είναι οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο, όπως κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που έβαλαν οι κάτοικοι αυτών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 32η θέση. Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε στο site του ΟΟΣΑ http://www.oecdbetterlifeindex.org/.

32. Ελλάδα

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 5,4
 • Ποσοστό απασχόλησης: 60%
 • Καλή υγεία: 76%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 5,20%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 17,629 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 61%
 • Προσδόκιμο ζωής: 80,6 έτη

…………………………………………………………………………

10. Σουηδία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,3
 • Ποσοστό απασχόλησης: 73%
 • Καλή υγεία: 79%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 1,28%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 21.213 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 86%
 • Προσδόκιμο ζωής: 81,5 έτη

9. Καναδάς

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,4
 • Ποσοστό απασχόλησης: 72%
 • Καλή υγεία: το 88%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 3,91%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 21.615 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 88%
 • Προσδόκιμο ζωής: 80,8 χρόνια

8. Αυστραλία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,4
 • Ποσοστό απασχόλησης: 72%
 • Καλή υγεία: το 85%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 13,99%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 21.447 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 71%
 • Προσδόκιμο ζωής: 81,8 χρόνια

7. Φινλανδία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,4
 • Ποσοστό απασχόλησης: 68%
 • Καλή υγεία: 68%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 3,66%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 19.878 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 82%
 • Προσδόκιμο ζωής: 80,2 χρόνια

6. Ισραήλ

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,4
 • Ποσοστό απασχόλησης: 60%
 • Καλή υγεία: 81%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 18,92%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: (μη διαθέσιμο)
 • Βασική εκπαίδευση: 82%
 • Προσδόκιμο ζωής: 81,7 χρόνια

5. Αυστρία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,5
 • Ποσοστό απασχόλησης: 72%
 • Καλή υγεία: 69%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 9,02%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 21.936 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 82%
 • Προσδόκιμο ζωής: 80,7 χρόνια

4. Ελβετία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,5
 • Ποσοστό απασχόλησης: 79%
 • Καλή υγεία: 87%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 5,87%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 22.107 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 87%
 • Προσδόκιμο ζωής: 82,6 χρόνια

3. Ολλανδία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,5
 • Ποσοστό απασχόλησης: 75%
 • Καλή υγεία: 77%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 0,68%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 20.501 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 73%
 • Προσδόκιμο ζωής: 80,8 χρόνια

2. Νορβηγία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,6
 • Ποσοστό απασχόλησης: 75%
 • Καλή υγεία: 80%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 2,66%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 24.265 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 81%
 • Προσδόκιμο ζωής: 81,2 χρόνια

1. Δανία

 • Βαθμολογία ικανοποίησης ζωής: 7,8
 • Ποσοστό απασχόλησης: 73%
 • Καλή υγεία: 71%
 • Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες: 1,92%
 • Διαθέσιμο εισόδημα: 18.489 ευρώ
 • Βασική εκπαίδευση: 76%
 • Προσδόκιμο ζωής: 79,3 χρόνια
email
Πηγή άρθρου: skai.gr