Το Νομοσχέδιο για το «νέο Λύκειο» – Αναλυτική παρουσίαση

Νέο Λύκειο

Νέο Λύκειο(

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Κυριότερα, το Σ/Ν περιλαμβάνει για τα:

Γενικό Λύκειο

– Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

– Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

– Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου.

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

– Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

– Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

– Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

– Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

– Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

– Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

– Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

– Ειδικά θέματα Μαθητείας

– Υποτροφίες.

Επίσης, στο Σχέδιο Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. περιλαμβάνονται Άρθρα σχετικά με τους:

α. Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων

β. Φορείς Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

γ. Επαγγελματικά Περιγράμματα και Προγράμματα Σπουδών

δ. Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

ε. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

στ. Τίτλους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα

ζ. Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

η. Λοιπά θέματα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.


email
Πηγή άρθρου: epoli.gr