Ο αριθμός εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Εισακτέοι σε Σχολές

Εισακτέοι σε Σχολές (Πηγή φωτογραφίας:kalavrytanews.com)

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2011-2012.

Φέτος, παράλληλα με την κατάργηση των μετεγγραφών, για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αριθμός θέσεων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισμό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγους υγείας των μελών οικογενειών των υποψηφίων, κλπ.

Στόχος: Να διατηρηθεί στα ίδια βασικά επίπεδα ο αριθμός εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ο αριθμός εισακτέων να αντανακλά την ουσιαστική ζήτηση και όχι μια εικονική πραγματικότητα. Αυτό επετεύχθη με την αξιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων ανά Τμήμα που έχει συγκεντρώσει το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σε ακραίες περιπτώσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που αναφέρονται στη συνέχεια, αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή νέων φοιτητών, σε ορισμένα Τμήματα.

Α. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:

α) στον αριθμό των φοιτητών που εμφανίζονται ως τακτικοί, ως ενεργοί και ως εγγεγραμμένοι φοιτητές. Με τον πρώτο όρο εννοούμε τους φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά έτη σπουδών, με τον δεύτερο όρο αυτούς που βρίσκονται έως και 2 χρόνια μετά τα κανονικά έτη σπουδών (ν+2) και με τον τρίτο όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.

β) στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του ακαδ. έτους 2010-2011 που πήραν συγγράμματα και στον συνολικό αριθμό των φοιτητών (σε όλα τα έτη σπουδών) του Τμήματος που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραμμα.

γ) στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό).

δ) στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδ. έτος 2010-2011.

ε) στον αριθμό των φοιτητών που αποχώρησαν από το Τμήμα λόγω μετεγγραφής και στον αριθμό των φοιτητών που ήρθαν στο Τμήμα λόγω μετεγγραφής.

στ) στο μέσο αριθμό πτυχιούχων ανά έτος και στο μέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό), και

ζ) στις προτάσεις των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και λοιπών Σχολών.

Όπου ο αριθμός των φοιτητών μειωνόταν σημαντικά, είτε λόγω μικρού ενδιαφέροντος (μειωμένος αριθμός εισαχθέντων ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις), είτε λόγω μικρού αριθμού ενεργών και τακτικών φοιτητών σε σχέση με τους εγγεγραμμένους, είτε λόγω αποχωρήσεων φοιτητών λόγω μετεγγραφών, ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του ακαδ. έτους 2010-2011 ώστε να συμβαδίζει με το μέσο όρο των ενεργών φοιτητών της τετραετίας σε συνδυασμό με τον αριθμό των πρωτοετών που έλαβαν σύγγραμμα μέσα στο 2010.

Για παράδειγμα, στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 350, ενώ ο αριθμός των εισαχθέντων ήταν 306. Οι αποχωρήσεις λόγω μετεγγραφών ήταν 66. Οι πρωτοετείς φοιτητές που πήραν σύγγραμμα ήταν 148, ενώ ο μέσος όρος των ενεργών φοιτητών της τετραετίας είναι 169. Ενδεικτικό στοιχείο που φανερώνει την τάση εγκατάλειψης από την πλευρά των φοιτητών είναι ότι ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερόμενων για σύγγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ήταν 337 (από τους οποίους οι 148 πρωτοετείς). Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι 200 (δηλ. μεγαλύτερος του μέσου όρου της τετραετίας).

Για τις ακραίες περιπτώσεις, όπου αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή φοιτητών, καθοριστικός ήταν ο ρόλος παραμέτρων όπως:

 • Ο αριθμός των ενεργών φοιτητών και η έντονη τάση εγκατάλειψης των σπουδών από τους φοιτητές, όπως αυτή στοιχειοθετείται από τον αριθμό των εισαχθέντων, τον αριθμό των φοιτητών που ενδιαφέρθηκαν για την παραλαβή συγγραμμάτων, τον αριθμό των πτυχιούχων και το μέσο όρο φοίτησης τα τελευταία χρόνια.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν θα υπάρξουν φέτος εισακτέοι στα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ:

 1. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με έδρα τα Μουδανιά)
 2. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με έδρα την Αμαλιάδα)
 3. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τα Γρεβενά)
 4. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
 5. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
 6. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (με έδρα τα Τρίκαλα)
 7. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 8. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 9. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα την Καρδίτσα)

10.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

11.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο)

12.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)

13.  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα την Άρτα)

14.  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)

15.  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)

16.  ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (με έδρα τη Δράμα)

17.  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)

18.  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)

19.  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα τη Λευκάδα)

20.  ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

21.  ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

22.  ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

23.  ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

24.  ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επίσης, δεν θα εισαχθούν φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή εξετάζεται αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του.

Β. Ειδικοί αριθμοί εισακτέων

Οι ειδικοί αριθμοί εισακτέων είναι τέτοιοι, ώστε να ανταποκρίνονται στον αριθμό των φοιτητών που άσκησαν το ακαδ. έτος 2010-2011 το δικαίωμα της μετεγγραφής, τόσο στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και στα Περιφερειακά Ιδρύματα.

Η λογική είναι οι αριθμοί αυτοί να κατανεμηθούν σε όλα τα Τμήματα των πόλεων αυτών, ώστε να μην επιβαρύνονται μόνο κάποια μεμονωμένα Τμήματα όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Με αυτόν τον τρόπο Τμήματα των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που το ακαδ. έτος 2010-2011 είχαν αύξηση φοιτητών λόγω μετεγγραφών ακόμα και 200%, φέτος θα έχουν μία αύξηση της τάξης του 40%, ενώ η προσπάθεια κατανομής γίνεται ώστε και τα άλλα Τμήματα των αντίστοιχων νομών να μην έχουν αύξηση μεγαλύτερη του 30%.

Στα Περιφερειακά Ιδρύματα οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι μικρότερες, αλλά τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τους αριθμούς μετεγγραφών του ακαδ. έτους 2010-2011.

Συνολικά ο αριθμός των επιπλέον θέσεων δεν ξεπερνά το 20% των εισακτέων, όπως ορίζει η διάταξη.

Για παράδειγμα, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 110 και είχε δεχθεί 145 φοιτητές με μετεγγραφή. Φέτος θα δεχθεί 69 φοιτητές ειδικών κατηγοριών.

Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

ΑΚΑΔ ΕΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός εισακτέων

37.745

28.655

66.400

Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων

4.175

3.865

8.040

ΣΥΝΟΛΟ

41.920

32.520

74.440

 

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:

 1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές
 2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
 3. Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
 4. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
 5. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
 6. Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)

Από τον ανωτέρω συνολικό αριθμό των 74.440 θέσεων διατίθενται:

 • ποσοστό 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ποσοστό 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στους μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και τους αποφοίτους Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 92.259 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 76.132 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ και τους 464 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) θα υποβάλλουν τελικά μηχανογραφικό δελτίο και οι 15.663 απόφοιτοι προηγούμενων ετών που υπολογίζεται ότι θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις.
 • ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε υποψήφιους που δε συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2011-2012 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων τα ακαδ. έτη 2009-2010, 2010-2011 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις το ακαδ. έτος 2010-2011. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 με 12.000 υποψήφιοι. Ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων θα γνωστοποιηθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.
 • ποσοστό 20% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και αποφοίτους ΕΠΑΛ που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνομίας και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Το ποσοστό αυτό θα διεκδικήσουν 20.916 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’).
 • ποσοστό 1% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των δύο μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου.
 • Ποσοστό 1% πέρα από τον αριθμό εισακτέων, διατίθενται για τους μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και τους μαθητές της τελευταίας τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Λυκείων αυτών. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού.

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΜΑ

Αριθμός εισακτέων

Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

260

17

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

100

22

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

210

24

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

110

10

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

90

15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

125

49

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ

120

10

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

175

54

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

60

20

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

330

11

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

160

43

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

100

10

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

210

73

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

70

26

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

260

68

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

100

10

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

90

10

ΝΟΜΙΚΗΣ

400

80

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

115

26

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

85

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

320

29

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

210

73

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

165

36

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

260

44

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

110

15

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

40

9

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

60

10

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

105

10

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

330

73

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

320

68

ΦΥΣΙΚΗΣ

185

33

ΧΗΜΕΙΑΣ

85

33

ΣΥΝΟΛΑ

5.360

1.021


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

240

10

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

70

10

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

100

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

95

12

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

80

12

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

120

10

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

90

12

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

220

55

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

80

35

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

60

10

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

110

10

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

220

18

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα τις Σέρρες)

100

10

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

110

69

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

180

10

ΘΕΑΤΡΟΥ

50

8

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

230

10

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

180

22

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

200

61

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

80

10

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

60

10

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

70

12

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

160

60

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

70

8

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

80

20

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

40

7

ΝΟΜΙΚΗΣ

350

17

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

75

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

320

43

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

200

79

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

65

20

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

210

10

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

130

34

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

160

10

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

80

9

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

230

53

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

170

29

ΦΥΣΙΚΗΣ

170

29

ΧΗΜΕΙΑΣ

130

16

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

75

10

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

150

15

ΣΥΝΟΛΑ

5.610

905


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

90

13

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

100

39

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

140

10

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

230

73

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

70

10

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

110

39

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

60

10

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

130

36

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

120

21

ΣΥΝΟΛΑ

1.050

251

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

100

10

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

150

10

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

150

27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

250

31

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

270

65

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

140

29

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

180

35

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

125

10

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

165

10

ΣΥΝΟΛΑ

1.530

227

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

280

15

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

150

18

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

120

12

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

140

18

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

110

10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

180

68

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

180

18

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

170

28

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

120

12

ΣΥΝΟΛΑ

1.450

199

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

120

10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

130

10

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

200

11

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

120

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

200

20

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

250

58

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

185

36

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

70

9

ΣΥΝΟΛΑ

1.275

164


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

60

29

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

90

10

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

50

10

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

50

10

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

40

10

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

130

12

ΣΥΝΟΛΑ

420

81

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

80

7

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

40

5

ΣΥΝΟΛΑ

120

12

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

50

19

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

40

14

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

40

13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

40

14

ΣΥΝΟΛΑ

170

60

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (με έδρα τη Λαμία)

75

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (με έδρα τη Λειβαδιά)

75

5

ΣΥΝΟΛΑ

150

10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

70

10

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

120

22

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Νάουσα)

60

9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

80

35

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

105

30

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

110

15

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (με έδρα την Έδεσσα)

70

10

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

40

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

210

24

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

220

44

ΣΥΝΟΛΑ

1.085

205

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

100

7

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα την Ξάνθη)

80

6

ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

150

6

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα την Ορεστιάδα)

90

6

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

210

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

140

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

210

8

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

290

7

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)

165

6

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (με έδρα την Ξάνθη)

265

7

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)

115

7

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

200

6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

200

7

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

100

6

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα την Ξάνθη)

60

6

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)

100

6

ΝΟΜΙΚΗΣ

500

10

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)

280

7

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

145

6

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα την Ξάνθη)

145

6

ΣΥΝΟΛΑ

3.545

135

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

90

7

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

105

7

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

140

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

180

8

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

120

6

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

190

10

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

225

10

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

70

6

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

145

14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

290

10

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

180

30

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

155

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

245

14

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

210

18

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

170

10

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

125

10

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

245

10

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

195

10

ΦΥΣΙΚΗΣ

175

10

ΧΗΜΕΙΑΣ

125

9

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

105

6

ΣΥΝΟΛΑ

3.485

223

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

110

7

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

125

9

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

310

9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

260

9

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

150

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

180

9

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

250

9

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

200

9

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

100

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

150

6

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

300

9

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

250

8

ΦΥΣΙΚΗΣ

170

8

ΧΗΜΕΙΑΣ

150

8

ΣΥΝΟΛΑ

2.705

116

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)

160

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα τη Χίο)

220

6

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (με έδρα τη Λήμνο)

100

6

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τη Ρόδο)

180

6

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)

70

6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)

160

6

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)

100

6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα το Καρλόβασι Σάμου)

190

6

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα τη Ρόδο)

140

6

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (με έδρα τη Χίο)

90

6

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τη Σάμο)

175

6

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τη Σύρο)

80

6

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (με έδρα τη Χίο)

105

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα τη Ρόδο)

230

6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)

70

6

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)

150

6

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα τη Σάμο)

120

6

ΣΥΝΟΛΑ

2.340

102

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα το Βόλο)

80

6

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Λάρισα)

80

6

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα το Βόλο)

50

6

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα το Βόλο)

60

6

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα τα Τρίκαλα)

110

10

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα το Βόλο)

65

6

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Βόλο)

110

18

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα την Καρδίτσα)

50

6

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (με έδρα το Βόλο)

120

20

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (με έδρα το Βόλο)

70

6

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα το Βόλο)

85

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (με έδρα το Βόλο)

150

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Βόλο)

145

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Βόλο)

120

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με έδρα το Βόλο)

100

6

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα το Βόλο)

75

6

ΣΥΝΟΛΑ

1.470

126

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα την Κοζάνη)

140

6

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (με έδρα την Φλώρινα)

90

6

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα την Κοζάνη)

80

6

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα την Κοζάνη)

100

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)

150

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (με έδρα τη Φλώρινα)

140

6

ΣΥΝΟΛΑ

700

36

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

110

6

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

90

6

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

80

6

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

130

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

50

6

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

80

6

ΣΥΝΟΛΑ

580

42

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

100

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

75

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

120

6

ΣΥΝΟΛΑ

295

18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ηράκλειο)

105

6

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)

100

6

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)

135

6

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)

110

6

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα το Ηράκλειο)

105

6

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

180

9

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

180

6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)

190

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (με έδρα το Ρέθυμνο)

210

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

180

6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

150

8

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

190

6

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

190

6

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα το Ρέθυμνο)

190

6

ΦΥΣΙΚΗΣ (με έδρα το Ηράκλειο)

145

6

ΧΗΜΕΙΑΣ (με έδρα το Ηράκλειο)

95

6

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

145

6

ΣΥΝΟΛΑ

2.600

107

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα την Τρίπολη)

100

6

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με έδρα την Τρίπολη)

85

6

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα το Ναύπλιο)

80

6

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (με έδρα την Καλαμάτα)

115

6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (με έδρα την Κόρινθο)

120

6

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με έδρα την Σπάρτη)

115

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (με έδρα την Τρίπολη)

105

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα την Σπάρτη)

80

6

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (με έδρα την Κόρινθο)

90

6

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα την Καλαμάτα)

70

6

ΣΥΝΟΛΑ

960

60

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

85

6

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

130

9

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

80

6

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

130

9

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

90

6

ΣΥΝΟΛΑ

515

36

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

80

12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

60

12

ΣΥΝΟΛΑ

140

24

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

30

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

30

3

ΣΥΝΟΛΑ

60

6

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

30

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

30

3

ΣΥΝΟΛΑ

60

6

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

50

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

60

6

ΣΥΝΟΛΑ

110

9


ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

85

13

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

85

11

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

85

13

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

85

13

ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

95

31

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

85

32

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

105

49

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

85

13

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

85

13

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

85

13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

85

30

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

85

25

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

85

30

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

85

32

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

85

32

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

85

13

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

190

71

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

85

13

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

85

21

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

85

17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

85

13

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

85

24

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

85

29

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

85

13

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ‘ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

50

10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

85

13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

85

13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100

70

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

85

13

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

85

13

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

85

29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

85

13

ΣΥΝΟΛΑ

2.835

738

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

120

32

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

120

50

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

110

39

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

130

42

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

180

20

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

150

60

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

170

66

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

130

48

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

110

41

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα τις Σπέτσες)

100

10

ΣΥΝΟΛΑ

1.320

408

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

340

65

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

350

127

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τη Θήβα)

200

95

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

190

71

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

430

160

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

260

93

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

140

24

ΣΥΝΟΛΑ

1.910

635

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

80

20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

130

20

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

100

36

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

100

20

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

110

31

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

80

36

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

150

56

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

120

32

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

160

48

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

100

21

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

250

88

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

80

16

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

160

63

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

150

15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

120

10

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

100

25

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (με έδρα το Κιλκίς)

80

15

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

90

31

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

130

10

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (με έδρα την Κατερίνη)

140

24

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

95

25

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

130

41

ΣΥΝΟΛΑ

2.655

683

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

120

17

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

270

52

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

210

37

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με έδρα την Αμαλιάδα)

190

15

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

200

39

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

120

23

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

220

41

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

100

19

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

160

30

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (με έδρα τον Πύργο)

100

8

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

220

10

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (με έδρα το Αίγιο)

130

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (με έδρα τον Πύργο)

250

10

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

160

10

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

70

10

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (με έδρα το Αίγιο)

160

17

ΣΥΝΟΛΑ

2.680

344

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

120

10

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

120

10

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με έδρα την Καστοριά)

365

22

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (με έδρα την Καστοριά)

70

10

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

100

22

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (με έδρα τη Φλώρινα)

40

8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (με έδρα τα Γρεβενά)

95

8

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με έδρα τα Γρεβενά)

190

12

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

175

12

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

100

15

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

80

7

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

190

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με έδρα την Καστοριά)

200

10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (με έδρα την Κοζάνη)

100

7

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα την Κοζάνη)

140

9

ΣΥΝΟΛΑ

2.085

172

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα την Καρδίτσα)

180

18

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

240

12

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

220

19

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

60

6

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

180

10

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

260

10

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

350

24

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

240

18

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

260

22

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

150

10

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

140

10

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (με έδρα την Καρδίτσα)

90

10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

240

30

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα την Καρδίτσα)

170

10

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

70

10

ΣΥΝΟΛΑ

2.790

218


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Σητεία)

150

7

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

200

31

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με έδρα την Ιεράπετρα)

160

7

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

250

7

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

150

12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (με έδρα τα Χανιά)

130

7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

250

8

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

330

22

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

180

16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)

100

8

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

220

8

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

250

7

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα τα Χανιά)

100

6

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

100

6

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο)

130

7

ΣΥΝΟΛΑ

2.800

165

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (με έδρα την Άρτα)

60

6

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (με έδρα τα Ιωάννινα)

270

9

ΕΦ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)

230

9

ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (με έδρα την Άρτα)

200

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με έδρα την Πρέβεζα)

350

14

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (με έδρα τα Ιωάννινα)

250

10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με έδρα τα Ιωάννινα)

300

10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα την Άρτα)

260

6

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα την Άρτα)

50

5

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ (με έδρα την Πρέβεζα)

120

12

ΣΥΝΟΛΑ

2.090

87

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (με έδρα τη Δράμα)

70

5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

180

8

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα τη Δράμα)

60

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

160

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

160

8

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

120

8

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

380

14

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

200

8

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με έδρα το Διδυμότειχο)

150

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

100

12

ΣΥΝΟΛΑ

1.580

82


ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με έδρα το Αργοστόλι)

250

8

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με έδρα τη Λευκάδα)

150

8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (με έδρα τη Ζάκυνθο)

170

7

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (με έδρα το Ληξούρι)

80

9

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Ζάκυνθο)

80

9

ΣΥΝΟΛΑ

730

41

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

120

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

230

10

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

300

22

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

300

11

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (με έδρα τη Ναύπακτο)

210

10

ΣΥΝΟΛΑ

1.310

70

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

200

9

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

100

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη)

200

11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

150

7

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

80

7

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

100

7

ΣΥΝΟΛΑ

830

47

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

200

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

300

23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

100

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

350

10

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

170

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

250

22

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

240

10

ΣΥΝΟΛΑ

1.610

87

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα το Καρπενήσι)

80

8

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με έδρα την Άμφισσα)

160

12

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

220

15

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

170

10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

250

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ

260

18

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

100

8

ΣΥΝΟΛΑ

1.240

81

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

80

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

80

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

80

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

80

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

60

3

ΣΥΝΟΛΑ

380

23

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam