Ο Μάκης Φόρτες για τα έργα Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Μάκης Φόρτες

Μάκης Φόρτες

Κύριε Περιφερειάρχη

Σχετικά με το ΕΣΠΑ και τα έργα των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε αυτό

Ερωτάσθε

1.Ισχύει ακόμη η δέσμευση για τα ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ, ότι πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι 31/12/2013;

2. Ποια είναι η εξέλιξη των έργων των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης:

2.1. «Αποκατάσταση & ενίσχυση γέφυρας De Bosset στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας»

2.2. «Δίκτυο ύδρευσης Αργοστολίου – Χαμηλή ζώνη»

2.3. «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης»

2.4. «Λειτουργική αποκατάσταση-ασφάλεια αριθμ. 25 Ε.Ο. (περιοχή Χάρακα)»

2.5. «1ο & 2ο 12/θέσια λύκεια στο Αργοστόλι νομού Κεφαλληνίας»

2.6. «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αξονικού τομογράφου 16 τομών στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς»

2.7. «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων»

2.8. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής, Ανάδειξης και Δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

2.9. «Εξοπλισμός & ενίσχυση των Φιλαρμονικών Ν. Κεφαλληνίας-Ιθάκης»

2.10. «Ανάδειξη – ανάπλαση μυκηναϊκών νεκροταφείων Λακήθρας – Μαζαρακάτων»

2.11. «Διαμόρφωση – ανάδειξη ρωμαϊκού νεκροταφείου Φισκάρδου»

2.12. «Ανάδειξη – ανάπλαση αρχαϊκού ναού Σκάλας Κεφαλονιάς»

2.13. Ποια έργα έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Αργοστολίου» και σε ποια φάση βρίσκονται;

2.14. Ποια έργα έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Ιθάκης» και σε ποια φάση βρίσκονται;

2.15. Ποια έργα έχουν ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου Δήμου Κεφαλλονιάς» και σε ποια φάση βρίσκονται;

3. Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο «Νέος Επιβατικός και Εμπορικός Λιμένας Αργοστολίου» το οποίο έχει ανακοινωθεί από το 2011 ως έργο «σημαία»;

4. Πόσα έργα και με ποιο (συνολικά) προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ της ΠΙΝ και αντίστοιχα στις άλλες περιφερειακές ενότητες;

5. Ποιες αιτήσεις ένταξης έργων για τις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης εκκρεμούν;

email