Οδηγίες προς τους κατόχους βοοειδών

Βοοειδή

Βοοειδή

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι ΒΟΟΕΙΔΩΝ πρέπει να προσέλθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας(Σουηδίας 11, Αργοστόλι, τηλ. 2671022793, 2671022689)  μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2013 για να ενημερώσουν το Μητρώο Βοοειδών της εκτροφής τους και να παραλάβουν το έντυπο για το Χειρόγραφο Μητρώο που θα πρέπει να ενημερώνουν οι ίδιοι. Παράλληλα θα τους γίνει ενημέρωση για την συμπλήρωσή του.

Παρακαλούνται όσοι Κτηνοτρόφοι κατά καιρούς έχουν κάνει έναρξη εκτροφής βοοειδών και δεν έχουν τώρα ζώα ή έχουν γίνει μεταβολές σε αυτά χωρίς να έχουν ενημερώσει την υπηρεσία μας, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κτηνιατρικής ώστε να ενημερωθεί η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όσοι κτηνοτρόφοι δεν επικοινωνήσουν και δεν ενημερώσουν το Τμήμα Κτηνιατρικής θα αποκλείονται από τις ενισχύσεις κατά την διασταύρωση των στοιχείων. Επίσης θα προταθούν για έλεγχο και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Η υπηρεσία μας είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.