Aυτοπεραίωση για 500.000 επαγγελματίες

Aυτοπεραίωση

Aυτοπεραίωση

Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση του 2012 έχουν φέτος περίπου 500.000 μικρομεσαίοι επαγγελματίες,εφόσον υπαχθούν στη συνοπτική διαδικασία του «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης».

Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων του «αυτοελέγχου» γίνεται με τη συμπλήρωση του πίνακα Ι, στην τρίτη σελίδα του νέου εντύπου Ε3 το οποίο πρέπει να συνυποβληθεί και φέτος με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Σύμφωνα με το express.gr η διαδικασία «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης» που καθιερώθηκε με τον φορολογικό νόμο 3842/2010 προβλέπει ότι όλοι οι υπαγόμενοι επιτηδευματίες οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2012 με βάση τις δαπάνες και τις αποσβέσεις.

Στη διαδικασία «αυτοελέγχου» δικαιούνται να υπαχθούν εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ.

Η επιλογή υπαγωγής στη ρύθμιση του «αυτοελέγχου» ή της «αυτοπεραίωσης» συνεπάγεται την υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων του πίνακα Ι, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη σελίδα του νέου εντύπου Ε3.

Για κάθε κατηγορία φορολογουμένων που θα υπαχθούν στον «αυτοέλεγχο» προβλέπονται τα εξής:

1) Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις:

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους). Για το σκοπό αυτό κάθε επιχειρηματίας που ασκεί εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση πρέπει να αναγράψει στον πίνακα Ι της 3ης σελίδας του Ε3 τα ακόλουθα στοιχεία:

στον κωδικό 121 το «κόστος πωληθέντων». Το «κόστος πωληθέντων αγαθών» υπολογίζεται ως εξής: στη συνολική αξία των προϊόντων, των αγαθών ή των πρώτων υλών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέσα στη χρήση θα προστίθεται η αξία των αποθεμάτων που υπήρχαν στην απογραφή έναρξης της χρήσης και στη συνέχεια, από το άθροισμα που προκύπτει θα αφαιρείται η αξία των αποθεμάτων που υπάρχουν στην απογραφή λήξης της χρήσης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β’Α κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και απαλλάσσονται νόμιμα από το βιβλίο απογραφών, ως απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου θα λαμβάνεται υπόψη το 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ενώ ως απογραφή λήξης λαμβάνεται υπόψη το 10% επί των αγορών της περαιούμενης διαχειριστικής περιόδου.

στον κωδικό 122, τις δαπάνες, τα έξοδα και τις αποσβέσεις.

στον κωδικό 100, το άθροισμα των ποσών που ανέγραψε στους κωδικούς 121 και 122.

στον κωδικό 101, τον «συντελεστή αναγωγής», δηλαδή το αποτέλεσμα που προκύπτει από την μαθηματική πράξη:100 / (100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).

Ο «μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους» λαμβάνεται υπόψη ως απλός αριθμός και όχι ως ποσοστό, στη συγκεκριμένη μαθηματική πράξη. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί περισσότερες της μιας δραστηριότητες τότε ως «συντελεστής καθαρού κέρδους» λαμβάνεται υπόψη ο μέσος σταθμικός σ.κ.κ. ο οποίος αντιστοιχεί στο σύνολο των ασκούμενων δραστηριοτήτων.

στον κωδικό 125, τα (τεκμαρτά) ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τον «αυτοέλεγχο», δηλαδή το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ποσών που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 100 και 101.

στον κωδικό 126, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν για τη χρήση του 2011 με βάση τα βιβλία που τηρήθηκαν.

Τα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον παραπάνω μαθηματικό τύπο, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 127. Στην περίπτωση αυτή, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν με τον ποσοστιαίο «μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους» (μ.σ.κ.κ.), που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό σ.κ.κ. εφόσον ασκούνται περισσότερες της μιας δραστηριότητες.

Ο συντελεστής αυτός πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 128. Το ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των δεδομένων που θα αναγραφούν στους κωδικούς 127 και 128 είναι τα «καθαρά κέρδη αυτοελέγχου» της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 129. Στον κωδικό 127 μπορεί να αναγραφούν τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν βάσει βιβλίων εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά. Στην περίπτωση αυτή, τα βάσει βιβλίων ακαθάριστα έσοδα θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των «καθαρών κερδών αυτοελέγχου» που θα αναγραφούν στον κωδικό 129.

Στον κωδικό 130 πρέπει να δηλωθούν, σε κάθε περίπτωση, τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν με τη λογιστική μέθοδο (δηλαδή με βάση τα δεδομένα των βιβλίων που τηρήθηκαν και κατόπιν αφαίρεσης των εκπιπτόμενων δαπανών από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα). Στον κωδικό 131 θα αναγραφεί το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφηκαν στους κωδικούς 129 και 130. Το ποσό αυτό είναι τα «τελικά καθαρά κέρδη» με βάση τα οποία θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος για να περαιωθεί η χρήση.

Ουσιαστικά αν τα κέρδη που θα αναγραφούν στον κωδικό 129 είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα στον κωδικό 130, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θα κληθεί να πληρώσει και τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων που θα έχει προκύψει.

2) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους). Η διαδικασία υπολογισμού των τελικών καθαρών κερδών είναι ίδια με την περίπτωση των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων με τη διαφορά ότι, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελευθέρων επαγγελματιών, δεν υπολογίζεται «κόστος πωληθέντων».

Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος του «αυτοελέγχου», οι επιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τους κωδικούς 102-106 και 132-136, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 112-116 και 137-141.
Όλες οι κατηγορίες φορολογουμένων που υπάγονται στον «αυτοέλεγχο» πρέπει να αθροίσουν τα σύνολα στους κωδικούς 103, 111 και 142-145.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr