Αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ & ΟΑΕΕ

Αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές

Αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές

Μειώνονται από τον ερχόμενο Ιούλιο οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ για εργοδότες και εργαζομένους με νόμο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Αντίθετα αυξάνονται οι εισφορές για όσους ελεύθερους επαγγελματίες δραστηριοποιηθούν, για πρώτη φορά, σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων (θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και όχι στον ΟΓΑ).

Οι αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στις εισφορές από 1/7/2014:

1 Μειώνονται από την 1η Ιουλίου κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες -στο 40,6% από 44%- οι βασικές εργοδοτικές εισφορές (χωρίς να υπολογίζονται τα βαρέα) προς το ΙΚΑ και κατά 1 ποσοστιαία μονάδα οι εισφορές των εργαζομένων.

Οι μειώσεις αφορούν τις συνεισπραττόμενες από το ΙΚΑ εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ (καταργούνται οι εισφορές υπέρ του κλάδου στράτευσης 1%, επιπλέον 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μητρότητας και κατά 0,35% από τον Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης) και μέρος της εισφοράς (-0,55%) του κλάδου ασθενείας σε είδος.

Για τους εργαζομένους η μείωση είναι 1 ποσοστιαία μονάδα, καθώς καταργείται ο κλάδος (και η έξτρα παροχή) των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ.

2 Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον OAEE όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δραστηριοποιηθούν ή μεταφέρουν την έδρα τους σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων μετά τη ψήφιση του νέου νόμου (δεν «θίγονται» όσοι είχαν κάνει έναρξη ή μετέφεραν την έδρα πριν από τη ψήφιση).

3 Μεταφέρονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ όλοι οι «νέοι» (από την 1/1/93 και μετά) ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες τον μήνα και, έως σήμερα, είχαν τη δυνατότητα επιλογής Ταμείου, σε αντίθεση με τους «παλαιούς» ασφαλισμένους οι οποίοι παραμένουν στο ισχύομ καθεστώς παράλληλης ασφάλισης.

Η «μεταφορά» από το IKA στον OAEE των «νέων» ασφαλισμένων θα γίνεται με τη λήξη της εξαίρεσης που τους είχε δοθεί (δηλαδή κατά την υποβολή νέου αιτήματος εξαίρεσης).

4 Επιβάλλεται η μηνιαία καταβολή των ασφαλίστρων στον ΟΑΕΕ (αντί της διμηνιαίας) για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος στις πληρωμές και να μην συσσωρεύονται οφειλές.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr