Αποφάσεις για ξενοδοχεία σε Κεφαλονιά και Αγρίνιο

Ιοnian Plaza

Ιοnian Plaza

Την υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας Ιοnian Plaza στον Επενδυτικό Νόμο αποφάσισε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το σχέδιο αφορά στην επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας Ionian Plaza κατηγορίας 3 αστέρων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ξεπερνά τα 2,2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης φθάνει το 1,1 εκατ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε τη χορήγηση προκαταβολής του 60% του ποσού επιχορήγησης στην εταιρεία Β & Σ Φλώρος Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εμπορική Εταιρεία για την ενίσχυση επιχειρηματικού της σχεδίου που έχει ενταχθεί στο Επενδυτικό Νόμο.

Η προκαταβολή αφορά σε ποσό 90.679 ευρώ. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας ύψους 302.265 ευρώ έχει να κάνει με τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου της που βρίσκεται στο Αγρίνιο.

email
Πηγή άρθρου: tornosnews.gr