Αποφάσεις για ξενοδοχεία σε Κεφαλονιά και Αγρίνιο

Ιοnian Plaza

Ιοnian Plaza

Την υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας Ιοnian Plaza στον Επενδυτικό Νόμο αποφάσισε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το σχέδιο αφορά στην επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας Ionian Plaza κατηγορίας 3 αστέρων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ξεπερνά τα 2,2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης φθάνει το 1,1 εκατ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε τη χορήγηση προκαταβολής του 60% του ποσού επιχορήγησης στην εταιρεία Β & Σ Φλώρος Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εμπορική Εταιρεία για την ενίσχυση επιχειρηματικού της σχεδίου που έχει ενταχθεί στο Επενδυτικό Νόμο.

Η προκαταβολή αφορά σε ποσό 90.679 ευρώ. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας ύψους 302.265 ευρώ έχει να κάνει με τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου της που βρίσκεται στο Αγρίνιο.

Πηγή άρθρου: tornosnews.gr