«Δαγκώνουν» τα τεκμήρια

Τεκμήρια

Τεκμήρια

Τα τεκμήρια διαβίωσης «δαγκώνουν» τους φορολογουμένους που δεν είχαν καθόλου εισόδημα το 2013 αλλά διέμεναν σε ιδιόκτητες ή εκμισθούμενες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κατοικίες.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα φορολογηθούν βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για τεκμαρτά εισοδήματα άνω των 5.000 ευρώ. Μάλιστα αν το 2013 κατείχαν και ΙΧ αυτοκίνητα, τα τεκμαρτά εισοδήματά τους θα εκτοξευτούν πάνω από τις 7.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγησή τους θα γίνει με βάση την κλίμακα των μισθωτών, συνεπώς θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματος που θα προσδιοριστεί βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για να μην πληρώσουν φόρο 22% για το 1/4 του εισοδήματος αυτού σύμφωνα με το ethnos.gr

Αυθαίρετα

Ομως, σημαντικά αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης θα ισχύσουν φέτος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους που νομιμοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές ή «τακτοποίησαν» αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε υπόγεια και πατάρι με βάση τον νόμο 4178/2013. Το αποτέλεσμα θα είναι πολλοί από τους φορολογουμένους αυτούς να πληρώσουν περισσότερους φόρους, καθώς τα εισοδήματα που θα τους προσδιορίσει η Εφορία με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης θα είναι υψηλότερα από αυτά που θα δηλώσουν οι ίδιοι.

Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, που αποτυπώνεται στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, όλες οι επιφάνειες των αυθαιρέτων κτισμάτων, καθώς και οι επιφάνειες των βοηθητικών χώρων που χρησιμοποιήθηκαν αυθαίρετα ως χώροι κύριας χρήσης, εφόσον νομιμοποιήθηκαν ή «τακτοποιήθηκαν» θα πρέπει φέτος να δηλωθούν υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες τους ως επιφάνειες κυρίων χώρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών που νομιμοποιήθηκαν ή «τακτοποιήθηκαν» θα πρέπει να δηλωθούν ως κύριοι χώροι κατοικιών στον πίνακα 5.1 της τρίτης σελίδας του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Συγκεκριμένα έχουν προστεθεί δύο νέοι κωδικοί: 231 και 234 τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους με τον νόμο 4178/2013. Συγκεκριμένα θα δηλωθούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων.

Σημειώνεται ότι το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες ενεργοποιείται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αφορά όχι μόνο όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. Αφορά και αυτούς που ζουν σε μισθωμένη κατοικία ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν αφού συνηθίζεται πολλοί γονείς να παραχωρούν την κατοικία τους στα παιδιά τους ή το αντίστροφο τα παιδιά στους γονείς. Σημειώστε ακόμη ότι:

  • Το τεκμήριο διαβίωσης σε μια κατοικία το έχει αυτός που τη χρησιμοποιεί, είτε αυτή η κατοικία είναι ιδιόκτητη, είτε είναι μισθωμένη, είτε του έχει παραχωρηθεί δωρεάν.
  • Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσιο τεκμήριο διαβίωσης επιμερίζεται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση. Παράδειγμα: Φορολογούμενος διαμένει σε μισθωμένη κατοικία από την 1η Απριλίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. Το συνολικό ετήσιο τεκμήριο της κατοικίας αυτής είναι 5.000 ευρώ. Το τεκμήριο διαβίωσης που θα βαρύνει τον φορολογούμενο είναι 3.750 ευρώ και προκύπτει ως ακολούθως: 5.000 Χ 9=3.750.
  • Δεν υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπ’ όψιν διάστημα.
  • Δεν υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.
  • Για την κατοικία των φοιτητών – σπουδαστών σε άλλη πόλη υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης. Ειδικότερα υπολογίζεται τεκμήριο ως δευτερεύουσα κατοικία του γονέα ο οποίος, ως συνήθως, εμφανίζεται ως ενοικιαστής στο σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Σε περίπτωση φιλοξενίας ο φιλοξενούμενος δεν βαρύνεται με τεκμήριο διαβίωσης, έστω και αν είναι ψιλός κύριος του ακινήτου και ανεξάρτητα από το αν είναι συγγενικό πρόσωπο ή όχι. Το τεκμήριο διαβίωσης το έχει αυτός ο οποίος τον φιλοξενεί.
  • Αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος για τις κατοικίες, είτε αυτές είναι ιδιοκατοικούμενες είτε μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες.
email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr