Διευκρινήσεις για το χαράτσι στα ακίνητα

ΔΕΗ

ΔΕΗ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) στα ακίνητα προχώρησε η ΔΕΗ με σχετική ανακόινωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως«η ΔΕΗ ΑΕ εφαρμόζει πλήρως όλα τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ ή και μερικής ή ολικής απαλλαγής από αυτό, ενώ ανάλογες υποχρεώσεις τήρησης της σχετικής Νομοθεσίας έχουν και όλες οι άλλες εταιρείες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργεια.

Συγκεκριμένα για το θέμα αυτό επισημαίνονται τα ακόλουθα:

– Τα στοιχεία που αφορούν τις επιφάνειες, τιμές ζώνης και παλαιότητα ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων – ακόμη και στις περιπτώσεις μηδενισμού των τιμών με χορήγηση απαλλαγών για ακίνητα – καθορίζονται αποκλειστικά από τους Δήμους και στη συνέχεια παρέχονται στο Διαχειριστή Δικτύου, προκειμένου να υπολογισθεί το ύψος του ΕΕΤΗΔΕ.

-Με την Απόφαση 1211/2011 του ΥΠΟΙΚ, ορίσθηκε ότι για το ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011 «ο προσδιορισμός της χρήσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ την 17η Σεπτεμβρίου 2011», ενώ για το ΕΕΤΗΔΕ του έτους 2012 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2012.

– Επίσης, με την Απόφαση 1244/2011 του ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να διευκολυνθούν πολίτες που είχαν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, τους παρασχέθηκε η δυνατότητα «να προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηεκτροδοτούμενου ακινήτου», υποβάλλοντας αιτήσεις για διόρθωση στους Δήμους, που είναι άλλωστε οι καθ΄ ύλην και κατά το Νόμο αρμόδιοι.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι δήμοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους.

Επισημαίνεται ότι, σε εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν από τους Δήμους εκατοντάδες χιλιάδες αλλαγές σε στοιχεία που αφορούσαν ακίνητα και τα οποία παρασχέθηκαν στο Διαχειριστή Δικτύου.

– Εξάλλου, με το Ν. 4047/2012, άρθρο 2 παραγρ. 1 ορίσθηκε ότι, για τα ακίνητα που δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ. μειώθηκε ο συντελεστής προσδιορισμού του ΕΕΤΗΔΕ κατά 30%, ενώ για το άνω των 2.000 τ.μ. τμήμα του ακινήτου ο σχετικός συντελεστής μειώθηκε κατά 60%.

– Σε ότι αφορά τις παροχές Μέσης Τάσης για ακίνητα, ανεξαρτήτως χρήσεως, των οποίων οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ μεγάλες και απαιτούν ισχύ άνω των 135 KVA (ή σε ορισμένες περιπτώσεις άνω των 250 KVA) και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν επιτρέπεται η ηλεκτροδότηση χώρου ενιαίας χρήσης με περισσότερες της μίας παροχές ηλεκτρικού ρεύματος για λόγους ασφαλείας, αποτελεί πάγια πολιτική της Επιχείρησης, εδώ και δεκαετίες, η παροχή ρεύματος να γίνεται με παροχή Μέσης Τάσης.

Για τις παροχές Μέσης Τάσης με «οικιακή χρήση» και «εμπορική χρήση» το τιμολόγιο που δίδεται είναι το «γενικής χρήσης» Μέσης Τάσης, δεδομένου ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος διαφοροποίησής τους. Συνεπώς, με βάση όλα τα ανωτέρω: Είναι απολύτως σαφές ότι, για τυχόν αλλαγές στοιχείων που αφορούν ακίνητα ουδεμία ευθύνη έχει η ΔΕΗ και εφαρμόζει στο ακέραιο όλα όσα προβλέπει η Νομοθεσία, με βάση τα στοιχεία που της αποστέλλονται από τους αρμόδιους Δήμους, για να υπολογίζει, κατά τρόπο πλήρως ασφαλή, τις χρεώσεις για το ΕΕΤΗΔΕ.

email
Πηγή άρθρου: voria.gr