Ε9: Εννιά μυστικά για να πληρώσετε λιγότερο φόρο

Φορολογία ακινήτων

Φορολογία ακινήτων

Με 9 έξυπνες κινήσεις στη συμπλήρωση της δήλωσης του Ε9 για το 2013 οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν φέτος λιγότερο φόρο για τα ακίνητά τους. Το νέο έντυπο, που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Taxisnet, κρύβει πολλές παγίδες και αν τις αποφύγουν οι φορολογούμενοι, θα έχουν σημαντική φορολογική ελάφρυνση. Η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Ε9 θα ανοίξει μέσα στις επόμενες μέρες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Ιουνίου προκειμένου οι φορολογούμενοι να δηλώσουν τις μεταβολές που είχαν στην ακίνητη περιουσία τους κατά το 2012.

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχής στα εξής:

Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, είναι απαραίτητος ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομητέων ακινήτων αναγράφεται ο ΑΦΜ ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

Αν έχει γίνει η οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητο εντός του έτους 2012, θα πρέπει να αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

Να σημειωθεί επίσης ότι με βάση τα στοιχεία για το 2012 θα υπολογιστεί η ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων για να εκκαθαριστεί και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2012, ο οποίος θα επιβληθεί με αφορολόγητο 200.000 ευρώ και με συντελεστές που ξεκινούν από 0,2%. Ειδοποιητήρια για αυτό το χαράτσι αναμένεται να καταφθάσουν μέσα στο καλοκαίρι. Τα μυστικά που οδηγούν σε λιγότερο φόρο παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα που δίνει απαντήσεις στις 9 πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Ε9.

1. Πότε είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω Ε9;

α. Εάν έχω αποκτήσει ακίνητο μέσα στο 2012 με αγορά, κληρονομιά, γονική παροχή κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση.

β. Εάν στα ακίνητα που έχω την 1η Ιανουαρίου 2013 έγινε οποιαδήποτε μεταβολή (π.χ. αλλαγή δικαιώματος από επικαρπία σε πλήρη κυριότητα) μέσα στο 2012 και τα έχω δηλώσει στο Ε9 προηγούμενων ετών.

γ. Εάν έγινε μεταβολή στην οικογενειακή κατάστασή μου (γάμος, διαζύγιο, παιδί που δεν είναι πλέον προστατευόμενο μέλος και θα υποβάλει δική του δήλωση και Ε9, θάνατος του υπόχρεου, οπότε για λογαριασμό του θα υποβάλουν οι κληρονόμοι κ.λπ.).

δ. Εάν είμαι οικοπεδούχος και εργολάβος και έχω υποχρέωση υποβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν οι μεταβολές αφορούν μόνο την οικογενειακή κατάσταση και όχι τα ακίνητα, συμπληρώνεται μόνο η πρώτη σελίδα του Ε9.

2. Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Ε9;

α. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2012 δεν υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 στο όνομα του αποβιώσαντος εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ.

β. Νομικά πρόσωπα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν απαιτείται να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

3. Πού και πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9;

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

4. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;

Ναι. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό Ε9.

5. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2012 υποχρεούνται οι σύζυγοι να υποβάλουν κοινό Ε9;

Ο υπόχρεος-σύζυγος πρέπει να υποβάλει Ε9 και το 2013 εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών.

Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα των συζύγων εντός του 2012, όπου έγινε ο γάμος, στο Ε9 δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και όχι ο αύξων αριθμός.

6. Θα υποβάλω Ε9 εάν τα παιδιά μου ή η σύζυγός μου απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα πρώτη φορά το έτος 2012;

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλω δήλωση Ε9 η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο – Τέκνο» ή «Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης – Εισαγωγή». Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγούμενων ετών του υπόχρεου (γονέα ή συζύγου).

7. Εάν πάρω διαζύγιο με το σύζυγό μου, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;

Θα υποβάλει Ε9 η σύζυγος που τα προηγούμενα χρόνια είχε δηλώσει τα ακίνητα στο κοινό έντυπο Ε9 και θα αναγράψει στην πρώτη σελίδα του εντύπου το σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο – Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης -Διαγραφή – ‘Αλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2013 εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

8. Εάν η σύζυγός μου υποβάλει μόνη της Ε9 και έχει μεταβολές στα ακίνητά της την 1η Ιανουαρίου 2013 οφείλει να υποβάλει νέα δήλωση;

Ναι, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει νέα δήλωση. Στο έντυπο θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται.

9. Μπορεί η σύζυγός μου να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς μου στο TAXISnet για να υποβάλει δήλωση Ε9;

Ναι, εφόσον υπάρχει δηλωμένη έγγαμη σχέση στο μητρώο του TAXIS.

Πηγή άρθρου: forologikanea.gr