Εκταμίευση ποσών ενταγμένων επιχειρήσεων του μέτρου επιλέξιμων επιχειρήσεων Κεφαλονιάς

ΕΤΕΑΝ

ΕΤΕΑΝ

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ. Γεροντούκο Γεώργιο έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτητών Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Κουρής Σωτήριος. Η επιστολή είχε θέμα την εκταμίευση ποσών ενταγμένων επιχειρήσεων του μέτρου επιλέξιμων επιχειρήσεων Κεφαλονιάς. Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Όπως γνωρίζεται σχετικά με το μέτρο επιλέξιμων επιχειρήσεων του Νομού Κεφαλονιάς περίπου 60 ενταγμένες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου γι αυτές τις επιχειρήσεις δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.  Θεωρούμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις συνάντησαν δυσκολίες ως προς την έκδοση των δικαιολογητικών (ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π), είναι όμως αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα και είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητας τους, η ενίσχυση τους μέσω του προγράμματος.

Για τους ανωτέρω λόγους  θα θέλαμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να δοθεί εκ νέου παράταση της χρονικής διάρκειας εκταμίευσης, ούτως ώστε οι δικαιούχοι να καταφέρουν να  υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email