Η Ελλάδα δεν έχει αποζημιωθεί για κανέναν από τους 2 Παγκόσμιους Πολέμους

Γερμανική κατοχή

Γερμανική κατοχή

Με τίτλο “Ιδού οι αποδείξεις κα Μέρκελ” η Realnews αποκαλύπτει την απόρρητη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους για τα χρέη του Βερολίνου και το κατοχικό δάνειο.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το θέμα της απαίτησης των πολεμικών επανορθώσεων Α’ και Β’ Παγκοσμίων πολέμων, παραμένει σε εκκρεμότητα από το ελληνικό κράτος για πολλές δεκαετίες.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί από τη Γερμανία αποζημίωση σε ιδιώτες που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επιπλέον, δεν έχει καταβληθεί κάποιο ποσό για εξόφληση των απαιτήσεων της χώρας μας, σχετικα με την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου.

Συγκεκριμένα, για τις απαιτήσεις από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί:

  • 115.000.000 γερμανικά μάρκα για παροχές υπέρ Ελλήνων που εθίγησαν από εθνικοσοσιαλιστικά μέτρα δίωξης.
  • 4.800.000 γερμανικά μάρκα για αποζημιώσεις αφαιρεθέντων καπνών.
  • Ποσοστό τουλάχιστον0,93% για επανορθώσεις, που εμπίπτουν στην κατηγορία Α'(Συμφωνία των Παρισίων του 1946-Μέρος Α΄).

Κατοχικό δάνειο

Συνολικά, από την αρχή της κατοχής και μέχρι το τέλος της, διατέθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδα προς τις κατοχικές αρχές 1.618.001.572.837.299 δρχ (!) ως έξοδα κατοχής και ως πιστώσεις

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται η αξία των διαθεσίμων που “άρπαξαν” κατά την αποχώρηση τους τα γερμανικά στρατεύματα από την Τράπεζα της Ελλαδος, συνολικής αξίας 634.962.891.995.162 δρχ.

Πηγή άρθρου: news.gr