Ενδεχόμενο για νέα μέτρα 2-4 δισ. ευρώ για το 2015-2016

Νέα μέτρα

Νέα μέτρα

Το ενδεχόμενο να χρειαστεί λήψη πρόσθετων μέτρων 2-4 δισ. ευρώ για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό της διετίας 2015-2016 παραδέχεται η κυβέρνηση στα επίσημα έγγραφα του αναθεωρημένου μνημονίου τα οποία πλέον το υπουργείο Οικονομικών έχει μεταφράσει στα ελληνικά.

Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται ότι στο βαθμό που το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει η κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρήσει σε πρόσθετες μειώσεις φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων, σε νέες περικοπές δαπανών και σε μονιμοποίηση των έκτακτων μέτρων δεσμεύτηκε.

Αναλυτικά, στο σχετικό άρθρο του αναθεωρημένου μνημονίου αναφέρεται ότι: λαμβάνοντας υπόψη την κυκλική ανάκαμψη και ανάλογα με την επιτυχία σε σχέση με την βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, ίσως χρειαστούν 2-4 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα για να κλείσει το κενό κατά τη διάρκεια 2015-2016.

Το ποσό για το 2013-2014 είναι μεγαλύτερο από ότι υπολογιζόταν τη στιγμή της έγκρισης του προγράμματος και αντανακλά την μεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση όπως επίσης και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση προηγούμενων μέτρων και πιέσεις από την πλευρά των δαπανών υγείας.

Χωρίς την επιμήκυνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής, τα μέτρα που απαιτούνται για το 2013-2014 υπολογίζονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2013).

Σε άλλη παράγραφο του ιδίου κειμένου δίνεται μια πρώτη γεύση για τα πιθανά νέα μέτρα:

«Στο βαθμό που το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για να το καλύψουμε, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των εσόδων μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης μέσω περαιτέρω μειώσεων στις απαλλαγές και στις εκπτώσεις, μέσω της επέκτασης των μέτρων που έχουν λήξει, και μέσω στοχευμένων περικοπών στις τρέχουσες δαπάνες.

Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για να επικεντρωθεί εκ νέου το πρόγραμμα επενδύσεων στην πιο αποτελεσματική υποστήριξη στην ανάπτυξη. Θα προσδιορίσουμε συγκεκριμένα σχέδια για το 2015 το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2013, όταν θα καταρτίσουμε ένα αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα για τα έτη 2014-2015 συνεπές με την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3 τοις εκατό για το 2015».

Σημειώνεται πάντως ότι νωρίτερα σήμερα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ προσδιόρισε τα πιθανά μέτρα στα 2,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που διεξάγει η κυβέρνηση.

Το κείμενο του μνημονίου στην αγγλική του έκδοση είχε δοθεί από την ΕΕ και το ΔΝΤ, με τη μορφή παραρτήματος στις εκθέσεις του κάθε οργανισμού. Στην τελική του μορφή και στα ελληνικά είναι πλέον δημόσιο κείμενο, με απόκλιση άνω του ενός μήνα…

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα προς ένα τα μέτρα των 13,5 δισ. ευρώ, όλες τις μεταρρυθμίσεις σε τράπεζες, αποκρατικοποιήσεις, ασφαλιστικό αγορές αλλά και τους αναλυτικούς δημοσιονομικούς στόχους. Ορίζει ρητά ότι θα έρθουν νέες περικοπές δαπανών τον Μάρτιο αν δεν επιτευχθούν φορολογικοί και άλλοι στόχοι.

Περιλαμβάνει τις επιστολές προς την τρόικα, τη σύνοψη, το αναλυτικό Μνημόνιο και σειρά παραρτημάτων με πίνακες των όσων πρέπει να κάνει η Ελλάδα, περιλαμβάνονται και οι τελικές ρήτρες αποκρατικοποιήσεων, περικοπών δαπανών και αποδέσμευσης δόσεων.

Έρχονται οι «υποχρεωτικές αποχωρήσεις»

Αναφέρει αναλυτικά και τα διαθρωτικά ορόσημα μεταξύ των οποίων οι «υποχρεωτικές αποχωρήσεις» έως και το τέλος του 2014 που πρέπει να προσδιορισθούν εντός του Φεβρουαρίου:

 Τέλος Φεβρουαρίου 2013. Θέσπιση νόμου για την ίδρυση ενός νέου ημιαυτόνομου οργανισμού φορολογίας, ο οποίος νόμος θα καθορίζει το βαθμό της αυτονομίας, το πλαίσιο διακυβέρνησης, λογοδοσίας, και την αρχική στελέχωση του οργανισμού Επίσης, η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τα πλάνα στελέχωσης για τα υπουργεία και να τα χρησιμοποιήσει για τον προσδιορισμό των θέσεων και των υπαλλήλων που πλεονάζουν και στη βάση αυτή να θέσει τριμηνιαίους στόχους για υποχρεωτικές αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2014.

Τέλος Απριλίου 2013. Και οι 4 μεγάλες τράπεζες ικανοποιούν τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που τίθενται από την ΤτΕ.

Τέλος Μαΐου 2013. Υιοθέτηση ενός νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών και απλοποίηση της νομοθεσίας του φόρου εισοδήματος. Βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών (έσοδα).

 Τέλος Ιουνίου 2013. Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριμηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση εσόδων.

Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριμηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης γα τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Πλήρης εξυγίανση όλων των μη μεγάλων αφερέγγυων τραπεζών με χαμηλούς κεφαλαιακούς δείκτες.

Τέλος Ιουλίου 2013. Οι Τράπεζες επικαιροποιούν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και τα υποβάλλουν για έγκριση στην ΓΔ Ανταγωνισμού.

Τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λίστα μικροφόρων και επιβαρύνσεων, και είτε τους καταργεί, είτε τους μεταφέρει (μαζί με την αντίστοιχη δαπάνη) στον προϋπολογισμό κεντρικής κυβέρνησης.

Τέλος Νοεμβρίου 2013. Θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για: (i) τη διεύρυνση της βάσης εισφορών (ii) την απλούστευση των ασφαλιστικών κατηγοριών εισφορών σε διάφορα ταμεία (iii) απαλλαγή από μικροφόρους και επικέντρωση σε εισφορές, και (iv) μείωση ποσοστού εισφορών κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν εισαχθεί πλήρως μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα είναι ουδέτερες από άποψη εσόδων και της διατήρησης της αναλογιστικής ισορροπίας των διαφόρων ταμείων.

Τέλος Δεκεμβρίου 2013. Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριμηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση εσόδων. Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τους τριμηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Η ΤτΕ ολοκληρώνει τη συνέχεια της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για όλες τις τράπεζες βασιζόμενη σε δεδομένα τέλους Ιουνίου 2013, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, και επικαιροποιεί τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών σ’ αυτή τη βάση.

Το Υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώνει έναν στοχευμένο έλεγχο των πληρωτέων λογαριασμών της γενικής Κυβέρνησης , προκειμένου να επιβεβαιώσει αν απομένουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και για να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τους όρους που έχουν τεθεί για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων.

email
Πηγή άρθρου: capital.gr