Επενδυτικός Νόμος: Ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές

Νέος Επενδυτικός νόμος

Νέος Επενδυτικός νόμος

Τον Απρίλιο έχει θέσει ως στόχο το υπουργείο Ανάπτυξης να ξεκινήσει να “τρέχει” ο νέος επενδυτικός -κατατέθηκε χθες στη Βουλή- μέσω του οποίου η Κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ώθηση στους εν δυνάμει επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας, δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής, ενώ προωθείται και η απελευθέρωση του διευκολύσεων του αναπτυξιακού νόμου(φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.ά.) για επενδύσεις. Το υπουργείο πιστεύει ότι με αυτές τις κινήσεις θα “απαντήσει” στα αιτήματα των επενδυτών, εγχώριων και ξένων.

Πρόνοια υπάρχει και για την περιουσία της Εκκλησίας την οποία μέχρι αυτή τη στιγμή αδυνατεί να την αξιοποιήσει.

Επίσης κυρώνονται οι αποφάσεις για την υπαγωγή πέντε (τρεις νέες υπαγωγές και δύο τροποποιήσεις υπαγωγών) επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας.

Εκτός από τις γνωστές επενδύσεις των “Ήλιος”, “Kavala Float Glass” και “Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας” κυρώνεται η τροποποίηση της τουριστικής επενδύσης της Τ.Ε.ΜΕΣ. και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 2160/1993 (Α 118) ως προς τους συντελεστές δόμησης τουριστικής επένδυσης που βρίσκεται στην περιοχή Λαγονησίου.

Οι ευκαιρίες για την Εκκλησία

Όπως ανέφερε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του νόμου δίνεται η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατ΄επέκταση και των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

Εξέλιξη η οποία ανοίγει επί την ουσία τον δρόμο στην Εκκλησία να αξιοποιήσει τη σημαντική ακίνητη περιουσία την οποία διαθέτει, σε συνεργασία με εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας είναι σημαντική αλλά αναξιοποίητη και αυτό γιατί άλλοτε λογίζεται ως κρατική και άλλοτε ως ιδιωτική. Μέσω των κινήτρων του νέου νόμου παρέχονται στην Εκκλησία τα ίδια κίνητρα όπως αυτά που παρέχονται σε ιδιώτη.

Σε ότι αφορά στο Fast Τruck σημείωσε ότι δεν έχει δείξει ακόμη τη δυναμική του, ενώ διευκρίνησε ότι οι βελτιώσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο σε ότι αφορά στις προκαταβολές των επιδοτήσεων θα ισχύουν και για τις ήδη ενταγμένες επενδύσεις.

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα που δίνεται για 100% προκαταβολή με αναδρομική ισχύ και αν αυτό το μέτρο θα προκαλέσει δημοσιονομική πίεση, ανέφερε ότι τα λεφτά ήταν ούτως ή άλλως προβλεπόμενα και δεν αναμένεται πολύ μεγάλη συρροή επενδυτών, καθώς θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταφέρουν να λάβουν πριν εγγυητική επιστολή από την τράπεζα.

Αναφορικά με την ίδρυση της “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο”, η οποία θα εστιάσει στην αξιοποίηση των δημόσιων εκτάσεων και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Σουνίου μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων θα πρέπει για να μεταβιβάσει σε τρίτους την κυριότητα των εν λόγω ακινήτων να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Επίσης η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων αποκτά την αρμοδιότητα έκδοσης αδειώνμετά την παρέλευση 45 ημερών από την αίτησή τους, εφόσον δεν έχει δοθεί απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

– Διευρύνονται οι ενισχυόμενοι τομείς επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν επαναλειτουργία μονάδων, πάρκινγκ, ενίσχυση μεταλλευτικών δαπανών για έργα προσπέλασης και περιχάραξης γεωλογικών κοιτασμάτων, ναυπηγήματα που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και θεματικά πάρκα αλλά και επενδύσεις τουρισμού υγείας.

– Έως την 31-12-2014 και με δυνατότητα παράτασης παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.

– Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου(φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.ά.) για επενδύσεις κάτω από 50 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές

– Παρέχεται στους φορείς επένδυσης η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους

– Καταργείται και αναδρομικά η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1.624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.

– Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.

– Επανέρχεται το όριο κύρωσης από την Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ.

– Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων (Απρίλιο και Οκτώβριο). Υποβολή επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται κάθε Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και Νοέμβριο για αυτά που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους.

– Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων 10 ετών παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους μέχρι 10 άτομα.

– Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

– Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του ν. 3894/2010, περί δημοσίων Ακινήτων.

Δημιουργία Υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό στρατηγικών επενδύσεων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων.

– Η «Επενδύστε στην Ελλάδα» (Invest In Greece) διατηρεί την αρμοδιότητα εξωστρέφειας, προσέλκυσης επενδυτών, παροχής σχετικής πληροφόρησης αλλά και τεχνογνωσίας. Επίσης παρέχεται δυνατότητα χαρακτηρισμού ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων ως Στρατηγικών Επενδύσεων και η υπαγωγή τους στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

email
Πηγή άρθρου: euro2day.gr