Επιταγή εισόδου για 10.000 άνεργους στον τουρισμό

Ελλάδα-Τουρισμός

Ελλάδα-Τουρισμός

Σε κοινή συνέντευξη τύπου, που παραχώρησαν η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών”.

Τα συγκεκριμένα άτομα αναμένεται να καταρτιστούν και να απορροφηθούν στον τομέα του τουρισμού 10.000 άνεργοι με κοινή δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, οι οποίοι δυνητικά θα απασχοληθούν στον καίριο αυτό τομέα της οικονομίας και μετά τη λήξη του προγράμματος, σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ενδεικτικά οι νέοι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

-Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτιση

-Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει μοριοδότησης, θα εγγραφεί σε Μητρώο Ωφελουμένων και θα δικαιούται την “Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας”, η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι νέοι, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αμειφθούν με το ποσό των 2.400 ευρώ, για όσους είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με το ποσό των 2.700 ευρώ, για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η αμοιβή των συμμετεχόντων θα δοθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη μετά τη θεωρητική εκπαίδευση και η δεύτερη μετά την πρακτική άσκηση, ενώ θα έχουν και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00.

Την πεποίθηση του ότι το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη επιτυχία, εξέφρασε ο κύριος Βρούτσης, ενώ τόνισε ότι θα διασφαλιστεί με αυστηρούς ελέγχους η διατήρηση των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, στην εκάστοτε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των ήδη απασχολούμενων σε αυτήν.

Από την μεριά της η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στα θετικά μηνύματα, που έρχονται ήδη από τον τομέα του τουρισμού, προτρέποντας τους εμπλεκόμενους φορείς να δείξουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στην παροχή υπηρεσιών, που θα ικανοποιήσουν τους τουρίστες της χώρας μας.

Πηγή άρθρου: news.gr