Η λίστα με τους 21 φορείς που καταργούνται

Yπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης

Yπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης.

Η πρώτη λίστα με τους 21 φορείς που καταργούνται ή συγχωνεύονται, αποτελούμενες από 213 νομικά πρόσωπα ανά την επικράτεια, δόθηκαν στη δημοσιότητα, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Από τη συγχώνευση προκύπτουν 9 ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 34 νομικά πρόσωπα.  Στους οργανισμούς αυτούς απασχολούνται συνολικά  5.256 εργαζόμενοι.

Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι το προσωπικό των οργανισμών που συγχωνεύονται ή καταργούνται δεν απολύεται αλλά μετακινείται σε θέση αντίστοιχη των προσόντων του και των αναγκών του δημοσίου.

Oι οργανισμοί που συγχωνεύονται, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι οργανισμοί που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες. Mε τη συγχώνευση, θα είναι σε θέση να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, με χαμηλότερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και αυτό γιατί θα μπορέσουν οι νέοι, συγχωνευμένοι οργανισμοί να αξιοποιήσουν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους, με εξορθολογισμό της χρήσης ακινήτων, περιορισμό διοικητικών συμβουλίων και διευθυντικών θέσεων, εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, κλπ.

Οι οργανισμοί που καταργούνται, σημειώνεται, είναι οργανισμοί που είτε έχουν περιορισμένων διαστάσεων  πραγματικό αντικείμενο, είτε το αντικείμενό τους μπορεί να υπηρετηθεί αποτελεσματικότερα από τις κεντρικές υπηρεσίες του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργείου.

Εντός του Αυγούστου θα είναι έτοιμες και οι κανονιστικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις.

Ακολουθεί λίστα με τους φορείς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη
2
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Α.Ε.
1
3
HELEXPO
Α.Ε.
1
4
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Α.Ε.
1
Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα
5
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Ν.Π.Ι.Δ.
1
6
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Ν.Π.Ι.Δ.
1
7
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Κατάργηση και Ενσωμάτωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
8
Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Συγχώνευση
9
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ν.Π.Ι.Δ.
1
10
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ν.Π.Δ.Δ.
1
Συγχώνευση
11
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ν.Π.Ι.Δ.
1
12
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. – Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ)
Ν.Π.Ι.Δ
1
Kατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
13
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη)
Α.Ε.
1
Συγχώνευση
14
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Α.Ε.
1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων
Ν.Π.Ι.Δ.
1
Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ν.Π.Δ.Δ.
1
Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Τουρισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17
Ελληνική Θαλάσσια Ένωση
Ν.Π.Δ.Δ.
1
Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18
Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών
Ν.Π.Ι.Δ.
29
Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά προσέγγιση αντίστοιχους των Περιφερειών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19
Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
Ν.Π.Δ.Δ.
39
Συγχώνευση σε 13 (μια διοίκηση ανά Περιφέρεια, με την επιφύλαξη της επαρκούς εξυπηρέτησης νησιωτικών και απομακρυσμένων  περιοχών)
20
Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Ν.Π.Δ.Δ.
65
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
Ν.Π.Δ.Δ
63
Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
email
Πηγή άρθρου: enikos.gr