Εικόνα κατάρρευσης και διάλυσης στα ασφαλιστικά ταμεία

IKA

IKA

Ασφαλιστικά ταμεία στο κόκκινο. Με τον τρόπο αυτό περιγράφει η Ομοσπονδία των εργαζόμενων στα ταμεία την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής, εξαιτίας της βαθιάς ύφεσης της οικονομίας και την πρωτοφανούς ανεργίας.

O πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Αθ. Καποτάς μιλώντας σε συνέδριο για το ασφαλιστικό σημείωσε πως τα ταμεία κύριας, επικουρικής και πρόνοιας παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης και κατάρρευσης εξαιτίας της έλλειψης πόρων, υποδομών και προσωπικού.
Ειδικότερα η κατάσταση ανά ασφαλιστικό ταμείο περιγράφεται ως εξής:
1. ΙΚΑ. Χρειάζεται 1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Εχει ήδη απορροφήσει το 66% της κρατικής επιχορήγησης δηλαδή 2,7 δισ. ευρώ από τα 4,1 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί. Παρουσιάσει σημαντική μείωση εσόδων, καθώς ένας στους τρεις εργαζόμενους παραμένει ανασφάλιστος (εισφοροδιαφυγή ύψους 6 δισ. ευρώ ετησίως). Απώλεια εσόδων λόγω υψηλής ανεργίας (450 εκατ. ευρώ για κάθε ποσοστιαία μονάδα) αδυναμία είσπραξης 6,7 δισ. ευρώ βεβαιωμένων εισφορών και συσσώρευση οφειλών προς τρίτους 7,5 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα τα έξοδα του ΙΚΑ παρουσιάζουν αύξηση από 10,8 σε 11,08 δισ. ευρώ (από το 2011 στο 2012) λόγω αυξημένης συνταξιοδότησης.
2. ΟΑΕΕ. Το ταμείο των αυτοαπασχολούμενων εμφανίζει έλλειμμα ύψους 830 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εισφορών αγγίζει το 35% καθώς μόλις το 55% των ασφαλισμένων καταβάλει εισφορές. Το ταμείο κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2012 έχει απορροφήσει το 71% της επιχορήγησης το 44% της συμμετοχής του κράτους και το 63% του συνόλου της αρχικής εγγεγραμμένης πίστωσης.
3. ΟΓΑ. Μόνο το 58% των ασφαλισμένων καταβάλλει τις εισφορές του και μόλις το 6% έχει ενταχτεί σε ρύθμιση οφειλών. Γεγονός που σημαίνει ότι το 36% δηλαδή 241.814 σε σύνολο 664.376 ασφαλισμένων του Οργανισμού δεν καταβάλλουν εισφορές.
4. Επικουρικά ταμεία. Τα περισσότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μείωση των ασφαλισμένων έναντι των συνταξιούχων (ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΔΥ), αλλά και την απομείωση της περιουσίας τους λόγω του κουρέματος των ομολόγων. Η πλειοψηφία των ταμείων δεν επιθυμεί την ένταξή της στον ενιαίο επικουρικό ΕΤΕΑ που ανακοίνωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, γεγονός που οδηγεί σε αδιέξοδο αυτή την λύση.
5. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκκρεμούν 52.000 αιτήσεις για εφάπαξ βοήθημα και για να ικανοποιηθούν θα χρειαστούν περίπου 2 δισ. ευρώ. Τα έσοδα του ταμείου αρκούν για να καλύψουν 500 εφάπαξ το μήνα. Σήμερα ικανοποιούνται αιτήσεις για εφάπαξ όσων συνταξιοδοτήθηκαν πριν από δύο έτη, ενώ εφόσον δεν βρεθεί λύση στο πρόβλημα όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σήμερα θα λάβουν το εφάπαξ μετά επτά έτη.
6. ΕΟΠΠΥ. (Ενιαίο ταμείο υγείας). Ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει τους επόμενους μήνες να βρεθεί σε καθολική αδυναμία αποπληρωμής των άμεσων υποχρεώσεών του. Ο Οργανισμός αυτό το διάστημα κινείται στη λογική του ό,τι εισπράττω τόσα πληρώνω. Ωστόσο οι οφειλές των φορέων που έχουν ενταχτεί στο ΕΟΠΥΥ και πρέπει να αποδίδονται σε μηνιαία βάση αγγίζουν 1,4 δισ. ευρώ (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΟΓΑ-ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ). Το συσσωρευμένο έλλειμμα θα οδηγήσει σε κατάρρευση τον Οργανισμό, η οποία θα συμπαρασύρει και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Πηγή άρθρου: Τα Νέα