Μηχανογραφικό: Ποια επαγγέλματα έχουν ακόμη δουλειά

Επαγγέλματα

Επαγγέλματα

Χαμηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν δεκάδες επαγγέλματα εν μέσω κρίσης. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τους αποφοίτους των ετών 2002-2006 ξεχωρίζουν τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας που σημειώνουν απόφοιτοι τμημάτων επαγγελμάτων υγείας όπως της νοσηλευτικής, της φυσικοθεραπείας, της μαιευτικής αλλά και των τμημάτων οχημάτων και πληροφορικής.

Στον αντίποδα βρεφονηπιοκόμοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, βιβλιοθηκονόμοι, διαιτολόγοι, τεχνολόγοι γεωπόνοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι απόφοιτοι τουριστικών επαγγελμάτων και γεωπονικών τμημάτων εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας ενώ οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού αναφέρονται διαρκώς στις θετικές προοπτικές.

Αναλυτικά τα επαγγέλματα με χαμηλά και υψηλά ποσοστά ανεργίας

1. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

Το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 24%, ενώ το 67% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από ένα χρόνο. Το 50% αυτοαπασχολείται ενώ το 23% είναι μισθωτοί.

2. Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων

Το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 15%,ενώ το 57% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από ένα χρόνο. Η αυτοαπασχόληση ανέρχεται στο 17% ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων είναι μισθωτοί απασχολούμενοι.

3. Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Παρουσιάζει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας. Συγκεκριμένα το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 11%. Οι περισσότεροι εκ των φυσικοθεραπευτών δήλωσαν μισθωτοί απασχολούμενοι ενώ αυτοαπασχολείται,έχει δικό του φυσικοθεραπευτήριο, το 21%.

4. Τμήμα Νοσηλευτικής

Οι πλειονότητα των αποφοίτων εργάζονται ως μισθωτοί. Το ποσοστό της ανεργίας είναι μονοψήφιο και ανέρχεται μόλις στο 5%. Το 98% απασχολείται επάνω στο αντικείμενο των σπουδών του.

5. Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Το ποσοστό της ανεργίας των αποφοίτων ανέρχεται στο 29% και είναι από τα υψηλότερα συγκριτικά με τις υπόλοιπες σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Οι πλειονότητα εργάζεται με το καθεστώς της μισθωτής εργασίας.

6. Τμήμα Μαιευτικής

Το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 12%. Το 69% των μισθωτών απασχολούμενων εργάζεται στο δημόσιο. Οι πλειονότητα των αποφοίτων είναι μισθωτοί απασχολούμενοι. Μόλις μία απόφοιτος του τμήματος δήλωσε ότι αυτοαπασχολείται στην επιχείρηση που διατηρεί η οικογένειά της.

7. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας

Το ποσοστό της ανεργίας φθάνει το 29%. 4 στους 5 αποφοίτους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Μόλις το 20% εργάζεται στο δημόσιο. Το 44% δεν εργάζεται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του.

8. Τμήμα Αισθητικής

Το ποσοστό της ανεργίας αγγίζει το 12%. Το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι σχετικά υψηλό συγκριτικά με άλλα τμήματα και φθάνει στο 34%. Το 60% των μισθωτών απασχολούμενων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και το 40% στο δημόσιο.

9. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αν και η πλειονότητα των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού υποστηρίζει ότι τα τουριστικά επαγγέλματα έχουν θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας αυτό δεν αποτυπώνεται και στο ποσοστό της ανεργίας των αποφοίτων που φθάνει στο 21%. Το 86% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και μόλις το 14% στο δημόσιο. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι χαμηλό και φθάνει το 10%. Το 41% των μισθωτών απασχολούμενων δεν εργάζεται στο αντικείμενό του.

10. Τμήμα Λογιστικής

Η ανεργία των λογιστών που αποφοίτησαν από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης φθάνει το 16%. Το 13% των εργαζομένων αυτοαπασχολείται ενώ το 65% είναι μισθωτοί. Από τους μισθωτούς το 57% εργάζεται επάνω στο αντικείμενό του.

11. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Η ανεργία των αποφοίτων του τμήματος φθάνει στο 17%. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι 16% ενώ 4 στους 5 εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

12. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Οι απόφοιτοί του έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καθώς αυτή ανέρχεται στο 42%. Το 55% είναι άνεργοι περισσότερο από δύο χρόνια. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι μόλις 3%.

13. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Το ποσοστό της ανεργίας είναι 26%.Το 78% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από δύο χρόνια. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι 18% ενώ στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται το 73% των μισθωτών απασχολούμενων.

14. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Το ποσοστό της ανεργίας είναι χαμηλότερο από αυτό των αποφοίτων της φυτικής παραγωγής. Φθάνει στο 18%. Το 21% όσων εργάζονται αυτοαπασχολείται ενώ και εδώ η πλειονότητα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

15. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.

Οι manager των αγροτικών επιχειρήσεων έχουν ποσοστό ανεργίας της τάξης του 31%. Το 56% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από δυο χρόνια ενώ οι μισοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε επάγγελμα άσχετο με τις σπουδές τους.

16. Τμήμα Αυτοματισμού

Στο τμήμα αυτό καταγράφεται ανεργία που φθάνει το 19%.Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι μονοψήφιο και φθάνει το 6%. Το 88% των εργαζομένων έχει εργασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών του.

17. Τμήμα Ηλεκτρονικής

Το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος ηλεκτρονικής είναι 17%. Το 13% αυτοαπασχολείται ενώ το 67% εργάζεται με το καθεστώς της μισθωτής εργασίας. Μόλις το 50% εργάζεται επάνω στο αντικείμενο των σπουδών του.

18. Τμήμα Οχημάτων

Εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καθώς αυτό ανέρχεται στο 6%.Εδώ όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κλάδος του αυτοκινήτου διέρχεται μεγάλη κρίση και ίσως αυτό να μην έχει προλάβει να αποτυπωθεί στην έρευνα. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης φθάνει το 23%. Το 72% εργάζεται επάνω στο αντικείμενο των σπουδών του.

19. Τμήμα Πληροφορικής

Το ποσοστό της ανεργίας των πληροφορικάριων είναι 12%. Θετικό κρίνεται το γεγονός ότι το 95% των μισθωτών απασχολούμενων εργάζεται επάνω σε αυτό που σπούδασε. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι χαμηλό και φθάνει στο 8%.

20. Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Το 60% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από ένα χρόνο ενώ το ποσοστό της ανεργίας φθάνει το 24%. Υψηλό είναι το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης καθώς αυτό φθάνει στο 44%. Οι μισθωτοί απόφοιτοι του τμήματος είναι μόλις το 25%.

Πηγή άρθρου: news.gr